Index Plus / Dodenhuis

Dodenhuis

In Wildesbrough, een klein stadje dat aan de voet van de rotsen, vlak bij zee ligt, vertelt men van het kasteel, dat eeuwen geleden hoog op de steenmassa's werd gebouwd, vreemde verhalen. Een kasteel met geheime gangen en kamers die zelfs de bewoonster niet allemaal kent. Verhalen over moord en doodslag.

Geen van de dorpsbewoners zal 's avonds het rotsige pad, dat naar boven leidt, beklimmen. Daarvoor is de angst te groot, het kasteel heeft de bijnaam "Dodenhuis” niet voor niets.

Illustratie Dodenhuis
Illustratie tweede deel van de eerste serie.
Auteurs Jael Garrison en Peter Goodman

De VARA zond de eerste serie "Dodenhuis” uit in dertien episoden waarvan de laatste werd uitgezonden op 1 september 1939. De omroeper vroeg aan het slot van het laatste deel of de luisteraars nog belangstelling hadden voor een vervolg. Wat niemand had verwacht, gebeurde: honderden luisteraars verzochten om een vervolg.

De programmaleiding stelde zich in verbinding met de auteur Jeal Garrison, maar er was geen vervolg. Toen heeft S. de Vries jr. besloten zelf een vervolg te schrijven, maar onder de naam Peter Goodman.

Dodenhuis serie 1.

Uit de VARA-radiogids van 3 juni 1939.

We beginnen vanavond met de uitzending van een geheimzinnige geschiedenis. Deze historie eindigt pas over bijna drie maanden, want ze bestaat uit 13 episoden en iedere week zenden we op vrijdagavond één episode uit. Maar het hele geval is zó spannend, dat u ongetwijfeld van het begin tot het einde geboeid zult luisteren.

En mocht u eens een enkele uitzending moeten overslaan, dan nog kunt u de volgende episodes weer beluisteren, omdat bij de aanvang van elk hoorspel en in de radiogids steeds een korte samenvatting van het voorafgaande wordt gegeven.

Vanavond dus de eerste episode, getiteld: "Lonely Hollow" waarin u kennis maakt met het meisje Carry Moore, dat op weg is naar het huis van haar oom ... de eenzaam en verafgelegen villa die de mensen uit het nabijgelegen plaatsje het Dodenhuis plegen te noemen, ... Waarom?! dat hoort u bij het luisteren naar deze zéér geheimzinnige geschiedenis.... hedenavond van 9.30 tot 9.45 uur.

Auteur: Jael Garrison
Vertaling: Ary van Nierop
Regie: S. de Vries jr.
Omroep: VARA
Eerste deel: 09-06-1939
Laatste deel: 01-09-1939
Aantal delen: 13
Aanvullende informatie: De delen 2 en 3 zijn bewaard gebleven.
Medewerkenden: Klikt u hier voor de rolverdeling.
Illustraties: Klikt u hier voor de originele illustraties.
Illustratie Dodenhuis
Illustratie derde deel van de eerste serie.
Dodenhuis serie 2: De cirkel sluit zich.

Uit de VARA-radiogids van 8 juni 1940.

Op 1 september 1939 beëindigde de VARA de opvoering van de eerste "Dodenhuis”-serie. Na afloop ontvingen wij meer dan zeshonderd brieven van luisteraars, die aandrongen op een vervolg "met liefst dezelfde figuren”. Er was zelfs een "ultimatum” bij van een hele compagnie infanterie. "Wij eisen Dodenhuis”.

In verband met de gebleken grote belangstelling voor dit detectivehoorspel kondigen we met bijzonder genoegen een vervolg aan, dat zich inderdaad weer afspeelt rondom hetzelfde geheimzinnige "Dodenhuis” en waarin verschillende uit het vorig hoorspel bekende personen optreden.

Het hoorspel is geschreven door de Amerikaan Peter Goodman en vertaald door onzen medewerker S. de Vries jr., die ook de regie der uitzendingen verzorgt. De schrijver noemde dit vervolg: een mysterieuze geschiedenis in tien episoden, en gaf het tot ondertitel: "De cirkel sluit zich”.

Reeds de eerste uitzending op woensdag 12-06-brengt ons terug naar de omgeving van het Dodenhuis, dat eenzaam op een rots is gelegen; we maken onder anderen kennis met den zonderlingen heer William Mac Mac Clelland, een detective-in-ruste, die in deze nieuwe hoorspelreeks een belangrijke rol zal spelen.

Auteur: Peter Goodman
Bewerking en regie: S. de Vries jr.
Omroep: VARA
Eerste deel: 12-06-1940
Geprogrammeerd 17-05-1940, vervallen vanwege het uitbreken van de oorlog.
Laatste deel: 12-08-1940
Aantal delen: 10
Aanvullende informatie: Geen opnamen bewaard gebleven.
Medewerkenden: Klikt u hier voor de rolverdeling.
Illustraties: Klikt u hier voor de originele illustraties.
Illustratie Dodenhuis
Illustratie zesde deel van de eerste serie.
Dodenhuis serie 3: De terugkeer van kolonel Moore.
Auteur: Peter Goodman
Regie: S. de Vries jr.
Omroep: VARA
Eerste deel: 02-02-1946
Laatste deel: 06-04-1946
Aantal delen: 10
Aanvullende informatie: Geen opnamen bewaard gebleven.
Medewerkenden: Klikt u hier voor de rolverdeling.
Illustratie Dodenhuis
Illustratie zevende deel van de eerste serie.
Dodenhuis serie 4: De wachters in de nacht.
Auteur: Peter Goodman
Regie: S. de Vries jr.
Omroep: VARA
Eerste deel: 22-02-1947
Laatste deel: 17-05-1947
Aantal delen: 10
Aanvullende informatie: Geen opnamen bewaard gebleven.
Medewerkenden: Klikt u hier voor de rolverdeling.
Illustratie Dodenhuis
Illustratie achtste deel van de eerste serie.
Dodenhuis serie 5: Het geheim van Henry Moore.

Uit de VARA-radiogids van 31 mei 1953.

Peter Goodman en S. de Vries jr. hebben een paar nachten samen gezeten en in die late uren is “Het geheim van Henry Moore” ontstaan. Met tante Beatrlce en haar huisknecht Millner en een aantal nieuwe figuren, die het noodlot naar “Dodenhuis” voert en die daar hun leven voortzetten of... verliezen.

Het is een thriller en als u zwakke zenuwen heeft, luister dan niet. Maar de humor ontbreekt niet bij alle griezeligheid, die het oude kasteel nu eenmaal stempelt tot wat het is. De kleine kamenier, die altijd een boekje heeft gelezen over altijd bijna net zo'n situatie is eveneens aanwezig. Maar de wind, die eeuwig om de geheimzinnige oude muren van het vervallen huls brult, blijft, evenals de zee, die in de verte gromt en in woede haar golven op de rotsen van de kust stukslaat...

Auteur: Peter Goodman
Regie: S. de Vries jr.
Omroep: VARA
Eerste deel: 06-06-1953
Laatste deel: 25-07-1953
Aantal delen: 8
Aanvullende informatie: Geen opnamen bewaard gebleven.
Medewerkenden: Klikt u hier voor de rolverdeling.
Illustraties: Klikt u hier voor de originele illustraties.
Illustratie Dodenhuis
Illustratie tiende deel van de eerste serie.
Special

Bekijk ook eens de special over deze hoorspelserie bij Geronimo hoorspelen.

De special bevat achtergrondinformatie, prachtige illustraties en muziek!

Illustratie Dodenhuis
Illustratie dertiende deel van de eerste serie.