Index regisseurs / Audrey van der Jagt

Audrey van der Jagt

Op 27 februari 1945 werd Audrey van der Jagt te Rotterdam geboren.

Van der Jagtsolliciteerde op vijftienjarige leeftijd bij radio-jongerenomroep Minjon van de AVRO. Bij Minjon presenteerde zij verschillende programma's. Vanaf haar negentiendewerkte drie jaar als radio-omroepster. Eind jaren zestig trouwde zij waardoor het vaste dienstverband bij de AVRO, zoals destijds gebruikelijk was werd opgeheven, en ze verder ging als freelancer.

Van der Jagt werkte als freelance-journalist onder andere als interviewer voor politieke partijen en als presentator bij de NCRV. In de periode 1973/1975 presenteerde Van der Jagt het "NOS-Journaal". Daarna ging zijbij de TROS werken als presentatrice van het radioprogramma "Coulissen", een programma over het theater en theatermakers. Dit deed ze bijna vijftien jaar en daarnaast maakte ze nog een aantal andere programma's bij de TROS.

Vervolgens keerde ze eind jaren tachtig terug bij de AVRO, waar ze aanvankelijk wederom radio-omroepster wordt. Inde jaren negentig presenteert Van der Jagt meerdere programma's voor de AVRO, met als belangrijkste en langstlopende voorbeelden "Fiori musicali", een programma gericht op middeleeuwse muziek, en "Easy listening", dat ze overnam van Tosca Hoogduin. Naast haar werk voor de radio leent Van der Jagt haar stem ook aantelevisieprogramma's als voice-over.

Na haar pensionering richt zij samen met Chiel de Kruijf de Stichting Hoorspel Nú op. De Stichting beoogde met hulp van professionele krachten en met financiële steun van liefdadigheidsfondsen, bedrijven en particulieren nieuwe hoorspelen uit te brengen. Op 31 december 2021 is Stichting Hoorspel Nú opgheven.

Beschreven hoorspelen onder regie van Audrey van der Jagt:

Afspraak, De

Belle of Geen talent voor ondergeschiktheid

Binnen de poorten

December

Erin geluisd

Harteloos

In de schaduw van Rodin

Inspecteur Versteeg en de Britse bezoekers

Klucht van de molenaar, De

Koning van Katoren

Op reis

Paul en Ina Vlaanderen op dood spoor

Paul Vlaanderen en het Gregory mysterie

Paul Vlaanderen en het Z mysterie

Quarks

Saskia en Jeroen

Saskia en Jeroen - Winter

Sluipschutter, De

Vakantie

Wij waren achttien in getal

Wolf de speurhond en de diamantdieven

Wolf en de kunstdieven

Wurgkoord

Bron deels: Wikipedia.