Misdaadreconstructies / De zaak Courrech Staal

De zaak Courrech Staal

Toen het dienstmeisje van notaris Courrech Staal op 6 november 1931 's morgens om half acht de werkkamer van haar werkgever opendeed, vond ze hem dood op de grond liggen. Zijn hoofd vertoonde gapende wonden.

Na kort en voorlopig politieonderzoek liet de officier van justitie de in die tijd landelijk bekende criminalist van Ledden Hulseboch komen. Deze van oorsprong Amsterdamse apotheker trof een voor hem ideale situatie aan: de plaats van misdrijf was volkomen onaangetast. Van Ledden Hulsebosch verzocht alleen gelaten te worden.

Nog geen twee uur later verschafte hij officier van justitie Mr. Kronenberg de volgende aanwijzingen: de achternaam van de dader begon waarschijnlijk met een S. Bepaalde bloedvlekken waren afkomstig van de dader en niet van het slachtoffer: De dader was vermoedelijk gewond geraakt aan de rechterhand.

Vooral dankzij deze gegevens werd de man, een werkloze landarbeider uit Woerden, binnen zesendertig uur gegrepen. Hij bekende en werd enkele maanden later zowel door de rechtbank als, in hoger beroep, door de het gerechtshof veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. De tenlastelegging luide: doodslag, gevolgd door diefstal uit de brandkast.

Medewerkenden.

Tom van Beek verteller
Verdere medewerkenden:
Jaap van Maarleveld
Kees Broos

Aanvullende gegevens.

Auteur en regie: Dick de Vree
Omroep: KRO
Uitzending: 04-11-1982
Speelduur plusminus: 20 minuten
Categorie: Misdaadreconstructies