Misdaadreconstructies / De zaak Clementine Lyssens

De zaak Clementine Lyssens

In het Vlaamse plaatsje Steendorp heeft zich een geruchtmakende zaak voorgedaan, waarbij de Gentse hoogleraar Félix Daels betrokken was. Op 9 mei 1928 werd een inwoonster, Clementine Teugels-Lyssens, door het Assisenhof van Oost-Vlaanderen tot twintig jaar dwangarbeid veroordeeld wegens moord door vergiftiging op haar echtgenoot.

Ofschoon de vrouw hardnekkig alle schuld ontkende, werd het vonnis gebaseerd op een rapport van professor Daels, die ten tijde als expert aan het parket was verbonden. Professor Daels verklaarde namelijk dat de man van Clementine aan arsenicumvergiftiging was overleden, ofschoon de behandelende geneesheer dit tegensprak. Er scheen echter geen twijfel te bestaan aangaande professor Daels' conclusie; hij had bij de sectie arsenicum in het lichaam van de overledene gevonden, alsmede resten in diens drinkwater.

Clementine werd in de gevangenis van Gent opgesloten. Haar gedrag was zó waardig en zij bleef met zoveel overtuiging haar onschuld volhouden, dat meer en meer het denkbeeld rees dat men hier wel met een gerechtelijke dwaling kon te doen hebben. Temeer toen tegen professor Daels wegens verduistering een gerechtelijke vervolging werd ingesteld.

Twee experts - onder wie professor Van Italië uit Leiden - werden benoemd om een nieuw onderzoek te doen. Zij concludeerden in precies tegenovergestelde zin en verklaarden dat er geen sporen van arsénicumvergiftiging te vinden waren.

Daar de verdachte op de dag van haar veroordeling reeds negen maanden in preventieve hechtenis had gezeten - welke voor achttien maanden werden gerekend - en bovendien haar straf wegens haar goed gedrag van twintig op twaalf jaar werd teruggebracht, kon Clementine, krachtens de wet-Lejeune, in voorlopige vrijheid worden gesteld.

Op 23 mei 1932 is Clementine in Steendorp teruggekeerd. Op 4 oktober 1937 werd het herzieningsproces geopend enwerd zij alsnog vrijgesproken van moord door vergiftiging op haar echtgenoot.

Medewerkenden.

Tom van Beek verteller
Verdere medewerkenden:
Corry van der Linden
Luc van de Lagemaat
Jaap Maarleveld

Aanvullende gegevens.

Auteur en regie: Dick de Vree
Omroep: KRO
Uitzending: 05-01-1984
Speelduur plusminus: 20 minuten
Categorie: Misdaadreconstructies
Deze zaak is ook in omloop onder de onjuiste titel "De zaak Clementine Lijssen".