Home / Het zwarte sterrenbeeld

Het zwarte sterrenbeeld

Een hoorspel in de reeks: Het Vlaamse luisterspel in de jaren vijftig.

De verhouding tussen Jeanne d'Arc en haar vriend en ex-wapenbroeder Gilles de Rais vormt het uitgangspunt van dit hoorspel. Gilles bezoekt Jeanne in haar cel, even voor zij op de brandstapel zal omkomen. Hij waagt een uiterste poging om haar te redden, maar zij weigert met hem te vluchten. Deze weigering geeft voedsel aan de twijfel die Rais kwelt en die richtingbepalend zal worden voor zijn verdere levensloop.

Hij twijfelt aan God, die toelaat dat zijn uitverkoren kinderen naar de slachtbank worden geleid. In zijn ogen is Jeanne gestorven omdat de duivel zich boven God heeft verheven. Deze kwelling laat hem niet meer los en brengt hem ertoe een alchimist en geestenbezweerder in dienst te nemen. De magister Prelati oefent algauw een allesoverheersende invloed op hem uit.

Een man, die God en de duivel hun laatste geheimen ontrukken wil, moet eenzaam zijn los van alle andere banden. Hij moet zijn zoals een heilige in de woestijn. Want de magiër kent de authentieke formule van de "Steen der wijzen" in zijn edelste vorm: "een vloeistof, het Universeel Elixer, een extract van de grote wereldgeest, waarin de mannelijke en de vrouwelijke krachten tot evenwicht gekomen zijn. Wie ervan proeft ziet als in een spiegel heden en verleden en, grootste wonder van alle, de toekomst. Alle aardse en bovenaardse kennis wordt zijn deel en niets gaat voortaan zijn begripsvermogen te buiten."

Om dit Elixer te brouwen heeft de magiër vers bloed van kinderharten nodig. En Gilles de Rais lokt kinderen naar zijn kasteel en laat ze doden. Hij gelooft in de kracht van het toverdrankje en hij wil weten. Maar tot één ding is hij niet bereid hij wil geen afstand doen van zijn onsterfelijke ziel. En hier ligt de breuk tussen magie en realiteit.

Gilles de Rais moet terechtstaan, beschuldigd van heiligschennis, tovenarij, ketterij en kindermoord Prelati verklikt hem. De Rais ziet zijn dwaling in. Toen hij aan de zijde van Jeanne streed heeft hij geleerd wat een heilige is. Het had zijn redding kunnen zijn, maar het werd zijn ondergang. Iedereen wordt geboren onder een sterrenbeeld, dat zijn levensweg bepaalt. Toen de Maagd verbrand werd in Rouen, had hij begrepen dat het zijne een zwart sterrenbeeld was, dat aan het uitspansel van de duivel stond geschreven.

Rolverdeling.

Jeanine Schevernels Jeanne d'Arc
Anton Cogen Gilles de Rais
Marcel Hendrickx Pierre Bosquier
Dora van der Groen Catherine de Thouars
François Bernard Francesco Prelati
Jan Moonen Jan van Bretagne
Ugo Prinsen Jean de Malestroit
Denise De Weerdt Nicolette
Joris Collet een gevangenisbewaker
Jacky Morel  
Hilde Sacré  
Emmy Leemans  

Aanvullende gegevens.

Auteur: Hubert Lampo
Regie: Herman Niels
Geluidsregie: Eddy Bilkin
Omroep: BRT
Uitzending: 20-10-1979
Speelduur: 92 minuten
Categorie: Historisch

Complete reeks in volgorde van uitzending.

Achnaton, het licht in de duisternis

De madonna met de bebloede lippen

Het goede schip

Het zwarte sterrenbeeld

Obsessie