Home / Wording

Wording

Een hoorspel in de reeks: Ziedaar, dat was de wraak.

Censuur op VARA-hoorspelen in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Een hoorspel over de veranderingen die de sociaal-democratie doormaakte.

Op 31-08-1938 wil de VARA het hoorspel “Wording” uitzenden en het wordt dan ook ter keuring voorgelegd aan de Radio-omroep Controle-commissie. Een hoorspel over de veertigjarige geschiedenis van Nederlandse arbeidersbeweging. De socialisten hebben in die veertig jaar hevige conflicten uitgevochten met de gevestigde orde. Je zou verwachten dat die hun weerslag vinden in het hoorspel. Maar vreemd genoeg rolt dit hoorspel ongecensureerd door de ambtelijke molen.

Zelfcensuur bij de VARA maakte de censuur van de Radio-omroep Controle-commissie grotendeels overbodig. Bij de SDAP en de VARA was veel van het revolutionaire elan overboord gezet. Direct gevolg van die ontwikkeling was de aanvaarding van de nationale gedachte. Tot dan toe hadden de socialisten weinig opgehad met monarchie en vorstenhuis, maar in de tweede helft van de jaren dertig komt daar verandering in. Die verandering komt ook tot uiting in het hoorspel “Wording”.

Het originele hoorspel werd uitgezonden op woensdag 31-08-1938.

Hilversum 1875 meter, om 21.15 uur.

Rolverdeling.

Paul van der Lek
Corry van der Linden
Marcel Maas
Jan Borkus
Cees van Oyen

Aanvullende gegevens.

Auteur: H. Wielek
Regie: Ad Löbler
Omroep: VARA
Uitzending: 03-12-1990
Speelduur: 20 minuten
Categorie: Sociaal

Complete reeks in volgorde van uitzending.