Home / Vissen in troebel water

Vissen in troebel water

In dit radiofeuilleton voert Roderick Wilkinson de luisteraar mee naar de barre en onherbergzame Schotse hooglanden, het gedroomde decor voor een thriller naar een beproefd Angelsaksisch recept. Het toneel van de actie is het uitgestrekte domein van kolonel Rose, verpauperd land-edelman, die de grootste moeite heeft om als grootgrondbezitter de eindjes aan elkaar te knopen.

Zijn enige lucratieve bezigheid bestaat in het verlenen van vergunningen voor sportvisserij op de bergrivier die door zijn landgoed stroomt. In dit woeste natuurgebied, inderdaad alleen aantrekkelijk voor jagers en hengelaars, gaat het leven zo zijn gewone gangetje, tot op een dag het lijk wordt gevonden van een man van middelbare leeftijd.

Bij nader inzien blijkt dit het stoffelijk overschot te zijn van een jeugdvriend van kolonel Rose, jarenlang werkzaam geweest in Rhodesië, maar door heimwee geplaagd nog een keertje op bezoek in zijn geliefde geboorte streek. De schok die dit voorval aanvankelijk verwekt, dreigt al spoedig te zullen worden tot een alledaags voldongen feit, ware het niet dat de kolonel er heilig van overtuigd is dat zijn oude vriend niet zomaar verongelukt is.

Hij denkt namelijk aan moord. Met deze stelling vindt hij in zijn omgeving maar weinig gehoor: zijn zus Ethel verklaart hem bijna gek, en de politie heeft geen enkel motief om moord ook maar in overweging te nemen. Kolonel Rose, gebiologeerd door de gebeurtenis, wil geen rede aanvaarden en blijft bij zijn mening: doodslag.

Als bij toeval maakt hij kennis met Ken Daly, een pienter Londens privé-speurder, die uitgerekend zijn landgoed uitkoos om er een dag of tien rustig te vissen. Rose smeekt Daly bijna om hem te helpen het mysterie op te lossen. Maar is er er wel een mysterie? Daly gelooft alras van wel nadat hij, na enige aarzeling de opdracht aanvaardt.

De rolverdeling is helaas incompleet.

Jo De Meyere Ken Daly

Aanvullende gegevens.

Auteur: Roderick Wilkinson
Vertaling: Nantko G. Hazelhoff
Regie: Michel De Sutter
Omroep: BRT
Uitzending: Eerste deel op 09-03-1981
Speelduur: plusminus 15 minuten per deel, 30 delen
Categorie: Thriller

De bron van deze productie.

Der große Fang, 05-10-1961 Bayerischer Rundfunk.