Home / Twee vingers tijd

Twee vingers tijd

Een bommenwerper heeft een dorp in Burma beschoten en met boordwapens de vluchtende bevolking neergemaaid. Daarna moest het vliegtuig een noodlanding maken in de rimboe. De overlevenden moeten nu trachten een uitweg te zoeken uit het dichte oerwoud. Het wordt een barre tocht. Slechts drie man blijven over, die opgejaagd worden door het onheilspellende getrommel van tamtams en de angstwekkende geluiden van het oerwoud, of van hun eigen verbeelding.

Eén van de drie wordt bijna waanzinnig en moet neergeschoten worden. Met een verbrijzeld been wordt hij verder op een geïmproviseerde draagbaar meegezeuld. Een ander gebruikt elke rustpauze om uit hout beeldjes te snijden, waarin de anderen de gezichten menen te herkennen van hun makkers die zij stervende of dood achterlieten.

Deze houtsnijder is een eenzelvige figuur, hij kent de betekenis van de tamtam-signalen, maar laat er zich niet over uit. Hij heeft lang genoeg onder dit volk geleefd om hun mysteieuze gebruiken te leren kennen. Maar door zijn ondoorgrondelijk gedrag en het vijandige oerwoud worden de beide anderen haast tot wanhoop gedreven, nog ooit de reddende rivier te bereiken.

Rolverdeling.

Huib Orizand Brand
Paul van der Lek Oosten
Hans Veerman Jesse

Aanvullende gegevens.

Auteur: Gerrit Pleiter
Regie: Ab van Eyk
Omroep: NCRV
Uitzending: 20-12-1965
Speelduur: 64 minuten
Categorie: Discriminatie