Home / Tobias of Het einde van de angst

Tobias

of  Het einde van de angst

De jonge Tobias, de onrustige dromer, die van het leven meer verlangt dan hem in de vertrouwde omgeving van het ouderlijk huis wordt geboden. Hij wil geneeskunde studeren, maar hij heeft er het geld niet voor: "Ik heb een machtige vriend nodig. Eén die me de wereld laat zien en me laat studeren".

Wanneer zijn vader, de oude Tobias, met blindheid wordt geslagen, groeit dit verlangen bij de jonge Tobias uit tot een obsessie. En de vriend daagt op. Het is een raadselachtige vreemdeling, die de jongeman meeneemt op zij verre tochten.

Aanvankelijk is de jonge Tobias diep ontgoocheld, "Ik wou met je mee. Ik wou de wereld zien. Maar je toont me niets dan armoede, ziekte en dood. Geen rijke of voorname lieden, maar het gezelschap van jammerende zieken, melaatse bedelaars en zwakzinnige vrouwen".

De jonge Tobias leert het leven kennen, niet zoals hij zich dat in zijn dromen heeft voorgesteld, maar zoals het in de werkelijkheid is. En pas nadat hij deze leerschool heeft doorlopen, voert de vreemdeling hem terug naar het ouderlijk huis, met de zalf die zijn oude vader het ogenlicht zal terugschenken, "een geneesmiddel, gewonnen uit de ervaringen van zijn zwerfjaren, uit de pijn van de eenzaamheid en uit de schatten van de doden".

Rolverdeling.

Diane De Ghouy de moeder
Robert Van der Veken de jonge Tobias
Domien De Gruyter Tobias
Jeanine Schevernels Esra
Marc Decorte de vreemdeling
Emmy Leemans Sarah
Jacky Morel kleinkind Tobias
Verdere medewerkenden:
Anna Blanca
Jo Crab
Jef Burm
Jos Simons

Aanvullende gegevens.

Auteur: Marie Luise Kaschnitz
Vertaling: Carlos Tindemans
Regie: Walter Eysselinck
Geluidsregie: Robert Bernaerd
Omroep: BRT
Uitzending: 29-03-1970
Speelduur: 60 minuten
Categorie: Religieus

De bron van deze productie.

Tobias oder Das Ende der Angst, 12-11-1961 Süddeutscher Rundfunk.