Home / Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlyc

Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlyc

Versie van de NCRV.

God beklaagt zich over de verdorvenheid van de mensen. Hij roept de Dood bij zich: Elckerlyc (de naam staat voor "elk mens", "iedereen") moet verantwoording gaan afleggen van zijn leven.

Elkerlijc krijgt de opdracht een pelgrimstocht te ondernemen (dat wil zeggen hij krijgt te horen, dat hij moet sterven). Elckerlyc probeert tevergeefs de Dood om te kopen: hij krijgt geen uitstel. Wel mag hij op zijn tocht een reisgenoot meenemen.

Hij doet daarop een beroep op verschillende mensen om hem te vergezellen, maar Gheselscap (zijn vrienden), Maghe en Neve (vrienden, familie) en Tgoet (het bezit, geld en goederen) weigeren dit als zij vernemen wat de eindbestemming is van de reis. De Duecht (deugd) is te zwak voor de reis, maar diens zuster Kennisse (zelfkennis) brengt Elckerlyc bij Biechte (biecht). Elckerlyc doet boete, waardoor Duecht weer op krachten komt.

Vergezeld door Schoonheyt, Cracht, Vroetscap (wijsheid) en Vijf Sinnen (zintuigen) aanvaardt hij de tocht. Elckerlyc maakt zijn testament en ontvangt de laatste sacramenten. Bij het einddoel (het open graf) aangekomen, laten de begeleiders Elckerlyc echter ook in de steek; alleen Duecht en Kennisse gaan met hem mee naar de hemel.

Elckerlyc sterft. Kennisse vertelt dat Duecht zich bij God zal melden. Een engel voert Elckerlycs ziel naar de hemel. In de “Na-prologhe” wordt de moraal verwoord: mogen mensen zuiver voor God verschijnen!

Rolverdeling.

Jaap Wieringa Elckerlyc
Paul van der Lek God
Mieke Lelyveld die Dood
Guus Hoes Gheselscap
Dries Krijn Neve
Hein Boele Maghe
Hans Karsenbarg Vijf Sinnen
Els Buitendijk Duecht
Willy Brill Kennisse
Corry van der Linden Schoonheyt
Edmond Classen Cracht
Donald de Marcas Vroetscap
Martin Simonis Die Inghel
Joke Hagelen Biechte
Hans Veerman Tgoet
Donald de Marcas Na-prologhe

Aanvullende gegevens.

Auteur: Peter van Diest (1454-1507) of
Petrus Dorlandus (1451-1507)
Regie: Johan Wolder
Omroep: NCRV
Uitzending: 10-01-1977
Speelduur: 59 minuten
Categorie: Religieus
Alternatieve productie: De versie van de ROZ.

De bron van deze productie.

Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlyc, ca. 1495.