Home / Het schoolopstel

Het schoolopstel

Een man, Geiger genaamd, keert na 28 jaar terug naar de stad waar hij het gymnasium bezocht. Een onbestemd verlangen drijft hem ertoe zijn school weer te zien. Uiterlijk is ze nauwelijks veranderd. Hij vindt het oude klaslokaal terug en hij herinnert zich zijn medeleerlingen en zijn leraar.

Hij herinnert zich ook een opstel dat de leraar hen kort voor het eindexamen liet schrijven. Het onderwerp luidde: "Hoe ik me mijn leven voorstel". Wat is er nu van het leven van de toenmalige leerlingen geworden? In elke mate hebben ze hun dromen en plannen gerealiseerd?

Er was een leerling bij die een regelrechte termijnkalender voor zijn beambtencarrière had uitgewerkt en had daarmee voor veel jolijt gezorgd. Heel wat jaren na elkaar hield hij er zich aan, tot hij er op een dag onvoorzien een abrupt einde aan maakte. Een andere leerling had voor een loopbaan als officier gekozen, omdat hij daarin traditie en onaangetaste waarden meende te kunnen vinden. Hij geraakte zoals vele anderen in een conflict, dat in de gebeurtenissen van de 20ste juli (de aanslag op Hitler) zijn uitdrukking vond.

In zijn hoorspel schetst Erwin Wickert dwaasheid en geluk, streven en mislukking van zeven mensen die model staan voor hun generatie.

Rolverdeling.

Louis de Bree de leraar Siebusch
Frans Somers Geiger
Corry van der Linden Christa Daniels
Paul van der Lek Lohmann
Thom Hakker Müller-Detmold
Jan Borkus Von Scholz
Jan van Ees Kilian
Barbara Hoffmann Eva
Donald de Marcas de journalist Wells
Huib Orizand de redacteur van de plaatselijke krant
Hans Veerman luitenant Georgi
Dick van 't Sant een leraar
Daan van Ollefen jr. de conciërge Schirmer
Ingrid van Benthem de tante van Kilian
Els Buitendijk de secretaresse van Lohmann

Aanvullende gegevens.

Auteur: Erwin Wickert
Vertaling: Jo Terlouw
Regie: S. de Vries jr.
Omroep: VARA
Uitzending: 08-10-1958
Speelduur: 65 minuten
Categorie: Sociaal

De bron van deze productie.

Der Klassenaufsatz, 19-01-1954 Südwestfunk.