Home / Het reisverhaal van de dood

Het reisverhaal van de dood

Nederlandse bewerking naar de delen één en twee van Peter Lothars serie "Das göttliche Erbe" en "Engel mit den schwarzen Schwingen".

In zes documentaires tracht de auteur een historisch overzicht te geven van de ontwikkeling van de geneeskunde. Hij gaat daarbij terug tot ver voor het jaar nul en put uit oude geschriften die uit die tijd bewaard zijn gebleven. Hij zet theorieën van geneesheren en wijsgeren tegenover elkaar en het wordt ons wel duidelijk hoe machteloos men in oude tijden stond tegenover ziekten en epidemieën. Wat wist men eigenlijk van het wonderlijke menselijk organisme en de verwekkers van dodelijke ziekten?

Deze eerste aflevering draagt dan ook terecht de de titel "Het reisverhaal van de de dood". Want de dood waart rond en niemand kan er iets tegen doen. Miljoenen stierven aan de vreselijkste ziekten zoals melaatsheid en pest. Men kent de verwekkers niet en de kennis van geneeskrachtige kruiden is ontoereikend.

De enige verlichting voor de lijdende mensen brengt het besef dat men de ten dode gedoemden niet moet "mijden als de pest" maar ze in grote naastenliefde moet helpen in hospitalen en ziekenhuizen. Want de geestelijke nood is voor deze mensen vaak nog erger dan de haast onduldbare lichamelijke pijn.

Rolverdeling.

Han könig een zieke
Robert Sobels een zieke
Hans Veerman een zieke
Jacques Snoek tegenstem
Netty Rosenfeld tegenstem
Frans Somers Herakleitos
Maarten Kapteyn Empedokles
Willy Ruys Demokritos
Paul van der Lek Alkmaion
Jos van Turenhout Asklepiades
Paul Deen Erasistratos
Wam Heskes Hippocrates
Alex Faassen sr. Galenos
Louis Bongers Walafried Strabo en een stem
Donald de Marcas Razes*
Jan Verkoren Constantijn van Afrika
Johan Wolder Edward Djana
Willy Ruys Stifft en een stem
Maarten Kapteyn een arts
Jos van Turenhout Razes en een stem
Frans Somers een priester
Paul Deen een priester
Wam Heskes leider der geselaars
Paul van der Lek Fracostoro
John Soer een lijder aan de pokken
Hans Veerman een melaatse
Alex Faassen sr. lijder aan de pest
* Geen zekerheid met betrekking tot de spelling.

Aanvullende gegevens.

Auteur: Peter Lothar
Bewerking en regie: Ab van Eyk
Inspiciënt: André du Bois
Omroep: NCRV
Uitzending: 27-09-1965
Speelduur: 76 minuten
Categorie: Docudrama, documentaire en klankbeeld

De bron van deze productie.

Kampf gegen den Tod

1. Folge: Das göttliche Erbe, 05-08-1952 Nordwestdeutscher Rundfunk.

2. Folge: Engel mit den schwarzen Schwingen, 02-09-1952 Nordwestdeutscher Rundfunk.