Home / Het proces

Het proces

In het ongewisse van waarvan hij eigenlijk wordt beschuldigd en ervan overtuigd niets te hebben misdaan, verweert Josef K. zich tegen het raadselachtige rechtssysteem, dat hij als brave burger voor een rechtsstaat houdt waarin het beginsel van de onschuldpresumptie in ere wordt gehouden.

Tot zijn verbijstering ondervindt hij echter, dat alles wat hij inbrengt om zijn onschuld te bepleiten, op voor hem onnavolgbare wijze juist tegen hem wordt gebruikt. Hij belandt zo in een absurde wereld, waarin recht en rede lijken te wijken voor de macht en logica van een kille en ondoorgrondelijke bureaucratie.

Het lijkt zelfs alsof hij in een droom of een nachtmerrie is beland: hij wordt weliswaar "gearresteerd", maar mag zijn dagelijkse werkzaamheden voortzetten; en de verhoren en zittingen van het tegen hem gevoerd proces vinden niet plaats in gerechtsgebouwen of paleizen van justitie, maar op zolderkamertjes en vage achteraf-adresjes, en op zondagen.

Langzaamaan doordringt "het proces" alle facetten van zijn voortslepende leven als hoge bankemployé. Na verschillende vruchteloze pogingen om ook maar enigszins greep te krijgen op zijn proces (K. komt er zelfs nooit achter waarvan hij beschuldigd wordt), zwicht Josef K.

De rolverdeling is helaas incompleet.

Ben Fust Josef K.
Frans Kokshoorn rechter-commissaris
Léon Povel advocaat Huld
Donald de Marcas plaatsvervangend directeur
John Beringen aalmoezenier

Aanvullende gegevens.

Auteur: Franz Kafka
Bewerking en regie: John Beringen
Omroep: VPRO
Uitzending: Eerste deel op 03-06-2007
exclusief online via de site van Radio 6
Speelduur: 1 uur en 55 minuten, 5 delen
Categorie: Thriller

Ondertitels van de afzonderlijke delen.

Deel 1: De aanzegging

Deel 2: De rechtzaal en de griffieburelen

Deel 3: Advocaat Huld

Deel 4: Twijfelachtige hulp

Deel 5: Het vonnis