Home / Mira

Mira

Versie van de AVRO.

Een hoorspel over Mira, een vrouw van tegen de dertig, die zich in onze welvaartsstaat reeds een goedbetaalde positie heeft verworven en een gezellig eigen huis bezit. Zij is bevriend met Philip, die enkele jaren ouder is en nog hard werkt aan zijn maatschappelijke status.

Mira twijfelt eigenlijk niet aan Philips oprechte bedoelingen. Hij heeft er al meermalen op aangedrongen om met haar te trouwen. Mira blijft aarzelen. Ze vindt wel, dat Philip gelijk heeft met zijn bewering, dat het niet goed is om altijd alleen te blijven, maar anderzijds leggen haar huidig comfortabel bestaan en haar sterk-gegroeid gevoel van zelfstandigheid (te) veel gewicht in de schaal.

Rolverdeling.

Eva Janssen Mira
Paul van der Lek Philip
Willy Ruys een kelner

Aanvullende gegevens.

Auteur: Tine Feith
Regie: Emile Kellenaers
Omroep: AVRO
Uitzending: 24-11-1966
Speelduur: 28 minuten
Categorie: Relaties
Alternatieve productie: De versie van de OSO.