Home / Luther

Luther

In Osbornes Luther-spel komen drie gesprekken voor die een bijzondere aandacht verdienen. Ze liggen gegroepeerd om het hoogtepunt: Luthers predicatie over de rechtvaardiging door het geloof, vlak voor het aanslaan van de vijfennegentig stellingen en zijn verdedigingsrede op de Rijksdag van Worms.

De gesprekken liggen in de privé-sfeer. Eerst spreekt de jonge Luther, in de hof van het klooster, over zijn gewetensnood. Zijn overste en vriend Von Staupitz misprijst de overdreven aandacht voor de kloosterregel. “Daardoor maak je in feite het gezag belachelijk. Je bent vastbesloten dat gezag te vervangen door iets anders: jezelf.”

Die gezagskwestie komt ook ter sprake wanneer een arme ridder de houding van de reformator tijdens de Boerenopstand laakt. Het toekomstbeeld van een algemene ontkerstening doemt op: “De meeste mensen geloven in hun hart dat Christus een gewoon mens was en zijn avondmaal een gewoon maal. En jij hielp hen een handje dat te geloven.”

In het laatste bedrijf, dat helaas in de hoorspelbewerking ontbreekt, keren die thema's terug. Het bevat een soort afrekening. Luther, inmiddels getrouwd, noemt nu drie mogelijkheden om aan de wanhoop te ontkomen. Kras formuleert hij, sprekend over de Boerenopstand, zijn oordeel over “de massa”. Maar de oude Von Staupitz herinnert met weemoed aan hun gesprekken in de kloosterhof en tast de triomf van Worms aan door te peilen naar Luthers diepste zekerhed.

Rolverdeling.

Deel 1  
Jules Croiset Maarten Luther
Wik Jongsma ridder
Wam Heskes prior
Onno Molenkamp Hans, de vader van Maarten
Tonny Foletta Lucas
Paul van der Lek Weinand
Peter Aryans Tetzel
Harry Bronk broeder
Hans Karsenbarg broeder
Coen Pronk broeder
Deel 2  
Jules Croiset Maarten Luther
Wik Jongsma ridder
Peter Aryans Tetzel
Wim Grelinger Von Staupitz
Paul Deen Cajetanus
Frans Somers Militz
Bert Dijkstra paus Leo
Hans Karsenbarg Eck

Aanvullende gegevens.

Auteur: John Osborne
Vertaling: Gerrit Kouwenaar
Regie: Johan Wolder
Inspiciënt: Léon du Bois
Omroep: NCRV
Uitzending: Eerste deel op 27-10-1967
Speelduur: 123 minuten, 2 delen
Categorie: Biografisch

De bron van deze productie.

Luther, Faber & Faber, London 1961.