Home / Labyrinth in Lan-Fang

Labyrinth in Lan-Fang

Robert van Gulik baseerde zijn Rechter Tie-romans op een historische magistraat die in de Tang-dynastie van het oude China leefde van 630 tot 700. Als magistraat was hij niet alleen rechter, maar tegelijkertijd ook stadsbestuurder en hoofd van de politie. In deze positie loste hij als meesterdetective, bijgestaan door vier trouwe assistenten, een aantal ingewikkelde moordzaken op scherpzinnige wijze op. Robert van Gulik zette Rechter Tie neer als de Chinese evenknie van Sherlock Holmes of Maigret.

Deel 1

In deze aflevering reizen rechter Tie, zijn gezin en zijn medewerkers Ma Joeng, Tsjao Tai en Tao Gan naar Lan-Fang. Onderweg worden zij overvallen door rovers, waarvan er, na een gevecht, een aantal gevangen worden genomen. Bij aankomst in Lan-Fang blijkt het gerechtshof verwaarloost en alle medewerkers op de gevangenbewaarder na vertrokken te zijn. Rechter Tie ondervraagt de gevangen rover Fang die verhaalt over het schrikbewind van de plaatselijke tiran Tsjièn. Tsjièn tiraniseerde hem dusdanig dat Fang zijn beroep van smid opgaf en zich aansloot bij een roversbende. Rechter Tie gelast een onderzoek naar Tsjièn.

Deel 2

In deze aflevering ontmoet rechter Tie de zoon van generaal Ting, die de rechter vertelt dat er op zijn vader een moordaanslag wordt beraamd door Woe, de zoon van een ondergeschikte van de generaal. Door valse beschuldigingen van deze ondergeschikte werd de generaal gedwongen zijn ambt neer te leggen en nu de zaak van zijn vader onlangs is heropend denkt Ting dat de jonge Woe bang is voor de onthullingen en zijn vader het zwijgen op wil leggen.

Rechter Tie belooft Ting aandacht aan de zaak te schenken. In het gerechtsgebouw brengt Tao Gan verslag uit van zijn onderzoek naar Yu Tsjie en diens familieachtergronden waarbij hij een geheimzinnig verhaal belicht over diens vader, Yu Tsjo Tsjen een gerespecteerd en excentriek gourverneur, over zijn huis waar het zou spoken en over een mysterieus doolhof dat de gouverneur aanlegde. Rechter Tie concludeert dat een aantal zaken zijn bemoeienis vergen: de moordaanslag op generaal Ting, de tiran Tsjièn en het bevreemdende testamemt van de gouverneur waarin de halfbroer van Yü Tsjie, Yü Tsjang, werd benadeeld. Na die conclusie houdt rechter Tie zijn eerste rechtszitting waarin hij de gevangen genomen rovers rehabiliteert en in het gerechtsgebouw een val opzet voor de tiran Tsjièn.

Deel 3

In deze aflevering bestormen leden van de bende van de tiran Tsjièn het gerechtsgebouw, zij worden overmeesterd door het leger van gerechtsdienaren waarna een aantal wordt teruggestuurd naar het huis van Tsjièn. Rechter Tie overvalt de ochtend na de bestorming het huis van Tsjièn en arresteert de tiran en twee raadslieden. Korporaal Ling, voormalig lid van de bende van Tsjièn, sluit zich aan bij Tie en wordt door de rechter bevorderd tot onderofficier.

Rechter Tie voert een tweetal gesprekken: een met de gerechtsdienaar Fang over de verdwijning van diens dochter Witte Orchidee. Het andere gesprek voert hij met mevrouw Yü, de tweede echtgenote van de overleden gouverneur Tsjen, zij overhandigt rechter Tie ter bestudering het schilderij dat haar man aan haar en hun zoon Yü Tsjang naliet. In het schilderij zou, zo zei de gouverneur op zijn sterfbed, een boodschap verborgen zitten. Dan begint in het gerechtsgebouw het proces tegen de tiran Tsjièn en zijn raadslieden. Tie verhoort een der raadslieden over de moord op rechter Pang. Het raadslid spreekt over een mysterieuze onbekende man die het huis van Tsjièn bezocht, meestal aan de vooravond van een gebeurtenis. Rechter Tie sluit het verhoor af en roept de tiran Tsjièn op.

Deel 4

In deze aflevering sterft de tiran Tsjièn in zijn cel zonder dat rechter Tie hem heeft kunnen verhoren. Generaal Ting is vermoord in de hermetisch afgesloten bibliotheek van zijn huis en het wapen blijkt een dolk met vergif te zijn. Rechter Tie onderzoekt de plek des onheils en begeeft zich naar de kunstschilder Woe die door de zoon van de vermoorde generaal van de moord wordt beschuldigd. Rechter Tie spreekt met Woe, neemt een schilderij van hem mee en betrapt de scherpzinnige Woe op een fout.

Deel 5

In deze aflevering wordt de van de moord op generaal Ting verdachte schilder Woe nader gevolgd, rechter Tie concludeert dat Woe een geheime liefde heeft. De dochter van gerechtsdienaar Fang, Zwarte Orchidee, wordt als dienstbode geplaatst in het huis van Ting om informatie te verzamelen in verband met de moord op de generaal. Zij brengt een aantal liefdesbrieven mee van de jonge Ting gericht aan een minnares.

Rechter Tie brengt een bezoek aan Yü Tsjie, de zoon van de overleden excentrieke gouverneur Yü Tsjo Tsjen, en spreekt met hem over het vreemde testament van zijn vader, het vermeende overspel door zijn stiefmoeder en het landgoed met de geheimzinnige doolhof. In het gerechtsgebouw brengt wachtmeester Hoeng verslag uit van zijn onderzoek onder het personeel van het huis Tsjie. Rechter Tie concludeert dat hij wederom met mevrouw Yü, de tweede echtgenote van de gouverneur, moet spreken en dat hij een bezoek moet brengen aan de doolhof.

Deel 6

In deze aflevering onderzoekt rechter Tie de bibliotheek waar generaal Ting is vermoord en ontdekt dat de geconfijte pruimen die de generaal bij zich droeg vergiftigd zijn. Rechter Tie vindt een aantal aanwijzingen voor de mogelijke betrokkenheid van kunstschilder Woe bij de moord en laat deze arresteren. Tijdens de rechtszitting confronteert Tie hem met de aanwijzingen en met het feit dat Tie weet van zijn geheime liefde. Deze geheime liefde blijkt Witte Orchidee te zijn, de verdwenen dochter van gerechtsdienaar Fang.

Tie geeft Ma Joeng en Tsjao Tai opdracht in de stad onderzoek te doen naar het meisje. Ma Joeng ontmoet daar een Oejgoer die 'de jager' wordt genoemd en die Ma Joeng, die zich voordoet als rover, vertelt dat Oejgoeren een aanval beramen op Lan-Fang. Rechter Tie herleest de liefdesbrieven van de jonge Ting aan zijn minnares en meent aanwijzingen te hebben voor de oplossing van de moord op generaal Ting. Dan besluit Tie dat hij mevrouw Yü, de tweede echtgenote van de overleden gouverneur Tsjen, wil spreken over een kluizenaar die zeer bevriend was met de gouverneur teneinde het raadsel van het vreemde testament op te kunnen lossen.

Deel 7

In deze aflevering spreekt rechter Tie met mevrouw Yü, de tweede echtgenote van de overleden gouverneur Tsjen, en met een archivaris over 'de kluizenaar gekleed in kraanvogelveren', de enige vriend van de gouverneur. Rechter Tie bezoekt met Ma Joeng en Tsjao Tai het landhuis van de gouverneur met de doolhof en ontdekt in het tuinhuis de lijken van het echtpaar dat het landgoed beheerde. Op het hek bij de doolhof ziet Tie een versregel in een indrukwekkend handschrift ondertekend door de kluizenaar.

Rechter Tie brengt een bezoek aan de kluizenaar en ontdekt er een handgeschreven versregel van de gouverneur. Na het zien van het handschrift concludeert Tie dat het merkwaardige testament van de gouverneur een vervalsing is. Ook meent Tie te weten hoe generaal Ting in de afgesloten bibliotheek is vermoord, wie de leider is van de Oejgoeren die een aanval beramen op Lan-Fang en dat die leider dezelfde persoon is als de geheimzinnige man die wijlen de tiran Tsjièn bezocht. Rechter Tie beveelt Ma Joeng om de Oejgoer die 'de jager' wordt genoemd te arresteren.

Deel 8

In deze aflevering blijkt tijdens het proces tegen de Oejgoer die 'de jager' wordt genoemd dat Yü Tsjie, de zoon van de overleden gouverneur Tsjen, de leider is van de op handen zijnde aanval door Oejgoeren op Lan-Fang en dat hij de geheimzinnige man is die wijlen de tiran Tsjièn bezocht. Yü Tsjie is eveneens verantwoordelijk voor de moord op rechter Pang.

Tijdens het verhoor verklaart Yü Tsjie zijn handelen. Dan volgt de zitting inzake de moord op generaal Ting en het blijkt dat gouverneur Tsjen de moord beraamde door Ting een met een dolk geprepareerd penseel te schenken. Na afloop van de zitting spreekt Tie met de jonge Ting en maakt hem duidelijk dat hij weet dat Ting zijn vader wilde vermoorden met vergiftigde pruimen vanwege Tings relatie met de vierde vrouw van zijn vader. Tie dringt aan op zelfmoord door Ting en zijn minnares. Rechter Tie bestudeert nogmaals het schilderij van de gouverneur dat deze aan zijn tweede echtgenote naliet en ontrafelt het mysterie ervan. Rechter Tie besluit naar de doolhof te gaan.

Deel 9

In deze aflevering wordt de van de moord op generaal Ting verdachte schilder Woe nader gevolgd, rechter Tie concludeert dat Woe een geheime liefde heeft. De dochter van gerechtsdienaar Fang, Zwarte Orchidee, wordt als dienstbode geplaatst in het huis van Ting om informatie te verzamelen in verband met de moord op de generaal. Zij brengt een aantal liefdesbrieven mee van de jonge Ting gericht aan een minnares.

Rechter Tie brengt een bezoek aan Yü Tsjie, de zoon van de overleden excentrieke gouverneur Yü Tsjo Tsjen, en spreekt met hem over het vreemde testament van zijn vader, het vermeende overspel door zijn stiefmoeder en het landgoed met de geheimzinnige doolhof. In het gerechtsgebouw brengt wachtmeester Hoeng verslag uit van zijn onderzoek onder het personeel van het huis Tsjie. Rechter Tie concludeert dat hij wederom met mevrouw Yü, de tweede echtgenote van de gouverneur, moet spreken en dat hij een bezoek moet brengen aan de doolhof.

Rolverdeling.

Deel 1  
Louis de Bree Rechter Tie
Jan van Ees Ma Joeng
Hans Veerman Tao Gan
Dick van 't Sant Tsjao Tai
Frans Somers de rover Fang, die vroeger smid was
Thom Hakker de bewaker van de poort van Lan-Fang
Donald de Marcas de gevangenbewaarder in het gerechtshof
Wam Heskes de schrijver van de relazen van Rechter Tie
Deel 2  
Louis de Bree Rechter Tie
Jan van Ees Ma Joeng
Hans Veerman Tao Gan
Dick van 't Sant Tsjao Tai
Frans Somers de vroegere smid Fang
Johan Wolder de jonge chinees Ting
Donald de Marcas de gevangenbewaarder in het gerechtshof
Wam Heskes de schrijver van de relazen van Rechter Tie
Deel 3  
Louis de Bree Rechter Tie
Jan van Ees Ma Joeng
Hans Veerman Tao Gan
Frans Somers

hoofdman Fang

Fé Sciarone de jonge weduwe van de oude gouverneur
Huib Orizand de raadsman van Tsjièn
Rudi West korporaal Ling
Thom Hakker de huismeester van Tsjièn
Donald de Marcas één van de rovers van Tsjièn
Wam Heskes de schrijver van de relazen van Rechter Tie
Donald de Marcas stem
Thom Hakker stem
Dick van 't Sant stem
Deel 4  
Louis de Bree Rechter Tie
Hans Veerman Tao Gan
Johan Wolder kandidaat Ting
Frans Somers hoofdman Fang
Paul van der Lek de kunstschilder
Huib Orizand de raadsman van Tsjièn
Dick van 't Sant de lijkschouwer
Dries Krijn de huismeester van de vermoorde generaal
Donald de Marcas de gevangenbewaarder in het gerechtshof
Wam Heskes de schrijver van de relazen van Rechter Tie
Deel 5  
Louis de Bree Rechter Tie
Hans Veerman Tao Gan
Dries Krijn de wachtmeester
Jan van Ees Ma Joeng
Eva Janssen Zwarte Orchidee
Frans Somers hoofdman Fang
Peter Aryans Yü Tsjie, de zoon van de oude gouverneur
Rudi West de eigenaar van het wijnhuis
Wam Heskes de schrijver van de relazen van Rechter Tie
Deel 6  
Louis de Bree Rechter Tie
Jan van Ees Ma Joeng
Dick van 't Sant Tsjao Tai
Hans Veerman de lijkschouwer
Paul van der Lek de kunstschilder
Frans Somers hoofdman Fang
Eva Janssen Zwarte Orchidee
Dries Krijn de jager
Wam Heskes de schrijver van de relazen van Rechter Tie
Deel 7  
Louis de Bree Rechter Tie
Jan van Ees Ma Joeng
Dick van 't Sant Tsjao Tai
Fé Sciarone de jonge weduwevan de oude gouverneur
Daan van Ollefen jr. de archivaris
Gijsbert Tersteeg de kluizenaar met de kraanvogelveren
Wam Heskes de schrijver van de relazen van Rechter Tie
Deel 8  
Louis de Bree Rechter Tie
Jan van Ees Ma Joeng
Dick van 't Sant Tsjao Tai
Dries Krijn de leider van de Oeigoeren
Peter Aryans Yü Tsjie, de zoon van de oude gouverneur
Paul van der Lek de kunstschilder
Johan Wolder kandidaat Ting
Wam Heskes de schrijver van de relazen van Rechter Tie
Deel 9  
Louis de Bree Rechter Tie
Jan van Ees Ma Joeng
Dick van 't Sant Tsjao Tai
Frans Somers hoofdman Fang
Eva Janssen Zwarte Orchidee
Mien van Kerckhoven-Kling een vreemde dame
Wam Heskes de schrijver van de relazen van Rechter Tie

Aanvullende gegevens.

Auteur: Robert van Gulik
Regie: S. de Vries jr.
Omroep: VARA
Uitzending: Eerste deel op 18-01-1958
Speelduur: 4 uur en 48 minuten, 9 delen
Categorie: Misdaad

Ondertitels van de afzonderlijke delen.

Deel 1: Magistraat Tie en z'n mannen trekken naar het eenzame Lan-Fang

Deel 2: Rechter Tie tart de tiran Tsjièn

Deel 3: Rechter Tie gaat tot de aanval over

Deel 4: De geheimzinnige moord op de oude generaal Ting

Deel 5: De geheimzinnige doolhof op 't landgoed van de oude gouverneur

Deel 6: Op zoek naar het verdwenen meisje Witte Orchidee

Deel 7: De kluizenaar gekleed in kraanvogelveren

Deel 8: De moord in de gesloten kamer en het geheim van de oude gouverneur

Deel 9: Het geheim van de doolhof

Informatie met betrekking tot de bron.

Labyrinth in Lan-fang, ’s-Gravenhage, Uitgeverij W. van Hoeve, 1957.

Bron deels: Beeld en Geluid.