Home / Judas of De Godslastering

Judas

of De Godslastering

Wanneer je als uitgangspunt van je hoorspel een situatie creëert, waarin twee elkaar volkomen vreemde individuen, een man en een vrouw, 's ochtends wakker worden in het bed van een van de twee, terwijl ze zich geen van beiden kunnen herinneren hoe dat nu wel mogelijk is noch wat er precies gebeurd is (maar het was niet naar en het was niet fijn) dan staat de weg open naar de meest bizarre fantasiewereld, als het tussen die twee mensen tot een dialoog moet komen.

Talent kan er dan iets elegant-fijnzinnig van maken, bij gebrek aan talent wordt het een grof-banale aangelegenheid. In Judas of de Godslastering zien we duidelijk het eerste. De auteur stijgt onmiddellijk boven het voor de hand liggend realisme uit door aan de gegeven begin situatie de dimensie van het magisch-dichterlijke toe te voegen.

De vrouw blijft vrouw en wordt tegelijk engel, de man blijft man maar wordt ook Judas. Daar zijn dan filosofie en (gebrek aan) logica mede schuldig aan. De auteur speelt met de tijd, waarbinnen vrije wil en gedetermineerd handelen elkaars tegenstelling en noodzakelijke aanvullingen zijn, dit alles op grond van bijbelteksten. Want de bijbel ligt natuurlijk naast het bed.

Rolverdeling.

Henny Orri de vrouw
Peter Aryans de man

Aanvullende gegevens.

Auteur: Eaghor Kostetsky
Vertaling: W. Wielek-Berg
Regie: Ad Löbler
Omroep: VARA
Uitzending: 08-11-1969
Speelduur: 40 minuten
Categorie: Psychologisch