Home / Hier ben ik... majesteit

Hier ben ik... majesteit

In dit hoorspel wordt het verhaal over David en Bathseba, gebaseerd op het bijbelboek Samuel II, uitgediept en gedramatiseerd.

Koning David ziet vanaf zijn dak de mooie Bathseba een bad nemen. Hij wordt op haar verliefd en laat geen middel onbeproefd haar tot zijn vrouw te maken. De man van Bathseba, Uria, een Hettiet, wordt eenvoudig langs een slinkse weg opgeruimd. Bathseba komt aan het hof en wordt Davids vrouw.

Toch is hun geluk niet onverdeeld: een profeet van Jahweh komt hen een oordeel aanzeggen. Hun zoontje zal sterven en het zwaard zal van Davids huis niet wijken. Bovendien zal men hem van de troon trachten te stoten. Absalom, Davids mooie zoon, tracht inderdaad een staatsgreep uit te voeren. Hij maakt zich populair bij de bevolking en probeert zo, van onderen af, Davids troon te ondergraven.

Het eindigt allemaal niet zo prettig: er wordt veel bloed vergoten en Absalom sterft. Koning David verschijnt met Bathseba op het balkon van het paleis om de luide toejuichingen van het publiek in ontvangst te nemen.

Rolverdeling.

Jérôme Reehuis koning David
Annet Nieuwenhuyzen Bathseba
Hein Boele Absalom
Ad van Kempen Mefiboseth
Sacha Bulthuis Abital
Ben Aerden Jaob
Johan Sirag Nathan
Willy Brill vrouwenstem
Fé Sciarone vrouwenstem
Hans Veerman koerier

Aanvullende gegevens.

Auteur: Wim Ramaker
Regie: Jacques Besançon
Inspiciënt: Henk van der Steeg
Omroep: AVRO
Uitzending: 17-01-1974
Speelduur: 78 minuten
Categorie: Religieus