Home / Een gesel van angst

Een gesel van angst

Een hoorspel in de reeks: Heksenprocessen.

Het jaar is 1600. Op sommige plaatsen in Beieren waart het spook van de pest weer rond. Het bewind van hertog Maximiliaan I slaagt er maar niet in een einde te maken aan de plundertochten van de bendes op het platteland. Reizigers trekken in konvooi van stad naar stad. De Turken staan voor Wenen. Het einde van het Heilige Roomse Rijk lijkt nabij. En daarachter houdt het best uit de Apocalyps zich schuil.

Velen geloven dat de Eindtijd is aangebroken, waaronder in de Openbaring van Johannes wordt gesproken. Waarzeggers en wonderdoeners doen goed zaken. Er gaan geruchten over een vrouw die, in het land achter de gindse bergen, het leven heeft geschonken aan een monster, de lang verwachte Antichrist.

In dit klimaat van angst rijdt de arrestatie van een zwerversgezin opeen een heel andere lading. De Pappenheimers, man, vrouw, drie zoons, houden zich met bedelarij, nederige werkzaamheden en het met een speeltafel afstropen van kermissen in leven. Hun achtergrond is Luthers. Zij worden naar München gebracht, waar het onderzoek begint.

Rolverdeling.

Hans Pauwels de gids
Thera van Homeyer Anna
Marcel Maas Gerhart
Oja Capelle Nisa
Abdoel KadirPamuk Ahmet
Fer Conrad Riedel
Thijs Lenders een stem

Aanvullende gegevens.

Auteur: Gerrit Jan Zwier
Regie: Cocky van Bokhoven
Inspiciënt: Ferry van Nimwegen
Omroep: TROS
Uitzending: 09-05-1993
Speelduur: 30 minuten
Categorie: Historisch

Complete reeks in volgorde van uitzending.