Home / De griebels over mijn grabbels

De griebels over mijn grabbels

Dit hoorspel is gesitueerd in Ierland en handelt over de arme zwerver Christian Felan, die zijn domicilie heeft in een openbaar plantsoen waar hij, gelegen onder een stuk of wat oude kranten, de nachten doorbrengt op een van de banken tussen de bosschages.

Zwervers blijken er een heel bijzondere levensfilosofie op na te houden, die hen in staat stelt een geheel eigen oordeel klaar te hebben om de medemens die hun hulp inroept (en dat blijkt wel eens het geval te zijn) met raad en daad ter zijde te staan. Zo ook in het geval van John Parkerson, die te kampen heeft gehad met vrij ernstige huwelijksproblemen en deze op wel zeer radicale wijze heeft opgelost, als we tenminste het verhaal mogen geloven dat Parkerson zijn nieuwe vriend Felan toevertrouwt.

Felan heeft bepaald geen kwaad hart en zegt daarom Parkerson alle steun toe die deze zich maar wensen kan. Uiteraard weten Parkerson en Felan daarbij niet in welk avontuur zij zich storten, vooral niet omdat Felan als gerenommeerd zwerver zijn ware aard niet verloochent.

Rolverdeling.

Tonny Foletta Christian Felan
Hans Karsenbarg John Parkerson
Barbara Hoffmann Emily Parkerson

Aanvullende gegevens.

Auteur: Philip Price
Vertaling: Josephine Soer
Regie: Harry Bronk
Omroep: TROS
Uitzending: 28-04-1976
Speelduur: 50 minuten
Categorie: Thriller