Home / Erezaak

Erezaak

In dit hoorspel is de Duitse dichter Heinrich Heine aan het woord. Heine, die in 1797 te Düsseldorf geboren werd en in 1856 te Parijs overleed, werd beroemd door de publicatie van zijn versenbundel "Das Buch der Lieder" (1827) waarin hij de romantische sentimentaliteit van de Duitse poëzie raak parodieerde.

Vijand van het Pruisisch-politiek conservatisme als hij was, week hij in 1831 uit naar Parijs. Als revolutionair vocht hij verbeten tegen super-patriottisme, tegen de dominerende positie van de kerk en adel tegen literaire censuur.

Zijn roem als dichter en polomist werd in Duitsland bij de machtsovername door de nationaal-socialisten tenietgedaan. Zijn geschriften werden er tot verboden lectuur verklaard. Zijn essaybundel "Französische Zustände", die hij in 1833 bij zijn uitgever in Hamburg liet verschijnen, was duidelijk een politiek manifest.

In de voorrede tot dit boek schreef hij: "Wanneer wij er in slagen de grote massa te doen begrijpen wat er op dit moment gaande is, zullen de volkeren zich niet meer door de letterknechten der aristocratie tot haat en oorlog laten ophitsen en zal de grote volkerenbond, de heilige alliantie aller landen tot stand komen, hoeven wij uit wederzijds wantrouwen geen staande legers van vele honderdduizenden moordenaars meer te onderhouden, kunnen wij hun zwaarden en paarden gebruiken om te ploegen en bereiken wij vrede, welvaart en vrijheid. Aan dit werk zal ik mijn leven blijven wijden: dit is mijn taak.

Ook zijn mening over het woord "eer" komt in dit Heinrich-stuk ondubbelzinnig tot uitdrukking: "alweer dat vermaledijde woord eer, een begrip waarvan geen mens echt de zin begrijpt. Een leeg vat waar iedere generatie een andere soep in giet, die de volgende moet uitlepelen. Het is altijd iets onvergelijkelijkst. De eer van een maagd is een andere eer dan die van een soldaat: hem wordt ze toegekend als hij gevallen is, haar niet wanneer haar hetzelfde overkomt."

Heinrich Heine: een groot dichter, maar een man met politieke ideeën, die ook in deze tijd niet als verouderd of voorbijgestreefd voorkomen.

Rolverdeling.

Hans Karsenbarg spreker
Hans van Hechten Müllner
Wim Kouwenhoven Heine 1 en 2
John Leddy Bergen
Paul van der Lek Mignet
Bert van der Linden Traxel
Maria Lindes Mathilde en Augustine
Marcel Maas Bornstedt
Robert Sobels Steege
Frans Somers notaris

Aanvullende gegevens.

Auteur: Günther Kunert
Vertaling: Jacq Firmin Vogelaar
Regie: Jean-Pierre Plooij
Uitzending en omroep: 22-02-1982 door de KRO
16-03-1982 door de BRT
Speelduur: 61 minuten
Categorie: Biografisch

De bron van deze productie.

Ehrenhändel, 08-11-1972 Rundfunk der DDR.