Home / Het einde van een plan

Het einde van een plan

De auteur, die pastoor was in een West-Duitse plattelandsgemeente putte uit de herinnering aan zijn verblijf in een Russisch krijgsgevangenenkamp. In dit stuk tekent hij de sfeer in zo'n kamp waar onder leiding van Duitse voormannen wordt gewerkt aan de bouw van een brug.

De belangrijkste voorman, Roblek, is een actief communist. Omwille van zijn idee van wereldhervorming is hij bereid tot persoonlijke offers. Tegenover hem staat een priester, als “hospik” in het kamp werkzaam. Hij is doodmoe en verwaarloost zijn werk. Alleen als hij tot het uiterste geprest wordt, is hij nog tot een offer in staat, een offer dat hij uiteindelijk toch weer niet brengt.

Roblek en de priester komen nooit tot elkaar. De communist blijft een idealist die aan de werkelijkheid voorbijgaat; de priester is een realist die in zichzelf de zwakheid gedemonstreerd ziet van de onvolkomen mens. Beide partijen schieten (nog) te kort, doordat ze niets van elkaar “leren”. Robleks dogmatische denken houdt te weinig rekening met onze gebrekkige menselijkheid; de priester blijft te veel bij de pakken neerzitten.

Het stuk stelt vragen waarop het antwoord niet een-twee-drie kan worden gegeven. De kernvraag is die van christendom en priesterschap in een moderne maatschappij.

Rolverdeling.

Rob Geraerds Roblek, groepsleider
Huib Orizand Karschewski, kampcommandant
Paul van der Lek Lücke, lid van de kampleiding
Harry Bronk Sonnyboy, ordonnans bij de kampleiding
John Koch hospitaalsoldaat
Frans Somers Siebe
Louis de Bree Eichhorn
Han König Rohling
Hans Veerman Tillman
Piet Römer Plömbke, leider van het brugcommando
Tonny Foletta Sauter, specialist
Rien van Noppen Schlosser, specialist

Aanvullende gegevens.

Auteur: Erich Froitzheim
Vertaling, bewerking en regie: Léon Povel
Omroep: KRO
Uitzending: 21-11-1965
Speelduur: 66 minuten
Categorie: Oorlog / Religieus

De bron van deze productie.

Das Ende eines Planes, uitzenddatum vooralsnog onbekend.