Home / Artaud le Momo

Artaud le Momo

Op 4 maart 1948 overleed Antonin Artaud, de schepper van het theater van de wreedheid. Hij werd 42 jaar. Deze documentaire ontleend aan het BBC Third Program, geeft een beeld van zijn leven en van zijn theorieën, die het moderne toneel zo diepgaand hebben beïnvloed.

Artaud, geboren in Marseille, ging in 1919 naar Parijs en maakte daar aanvankelijk deel uit van de surrealistische kring rond André Breton. In 1927 stichtte hij het Théâtre Alfred Jarry, genoemd naar de vader van de happening en schrijver van het fameuze anti-drama Ubu Roi.

Zijn praktische bemoeiingen met teksten en voorstellingen droegen belangrijk bij tot Artauds persoonlijke inzichten. Een belangrijke rol werd daarbij ook gespeeld door zijn kennismaking met Aziatische toneelpatronen, die hem vooral boeiden door hun formalistische-rituele karakter. Mede geïnspireerd door het werk van De Sade en Nietzsche, ontwikkelde hij tenslotte zijn theorie over een Théâtre de la cruauté. Daarbij dacht hij, naar hij schrijft niet zozeer aan bloed, maar in de eerste plaats aan een toneel dat pijnlijk wreed was voor hemzelf.

Tijdens een reis naar Mexico werd hij ingewijd in de rituelen van een indianenstam en maakte ook kennis met drugs. Op zijn terugreis in 1937 werd hij tengevolge van een schandaal in Dublin gearresteerd en als ontoerekenbaar naar Frankrijk gezonden. Daar begon toen een negenjarige lijdensweg door sanatoria voor geesteszieken. In 1946 werd hij ontslagen. Dat bracht hem geen geluk. Na allerlei kwellende ervaringen stierf hij volkomen ontredderd in een ziekenhuis te Ivry-sur-Seine.

De rolverdeling is helaas incompleet.

Luc Lutz verteller
Joan Remmelts Antonin Artaud
Peter Aryans Arthur Adamov
Frans Somers de Franse consul te Dublin
Lo van Hensbergen Dr. Gaston Ferdière
Paul van der Lek Henri Thomas
Johan Schmitz Roger Blin

Aanvullende gegevens.

Auteur: Charles Marowitz
Vertaling: Paul Vroom
Regie: Willem Tollenaar
Omroep: KRO
Uitzending: 16-04-1968
Speelduur: 66 minuten
Categorie: Biografisch

De bron van deze productie.

Artaud le Momo, 23-08-1966 BBC Network Three.