Index Plus / De kleinkunstcursus van de Nederlandse Radio Unie

De kleinkunstcursus van de Nederlandse Radio Unie

Deels uit de krant.

Mei en juni 1963.

De Nederlandse Radio Unie (NRU) presenteerde op 30 mei 1963 zeven nieuwe cabaret-artiesten. Zeven jonge mensen, die in twee jaren drie tot vier avonden per week hebben gestudeerd op de kleinkunst. Ze leerden het vak in een cursus van de NRU, opgezet op initiatief van de commissaris voor de programma's, J. B. Broeksz.

In het VARA-televisieprogramma "Uit" kan men dinsdagvond 4 juni 1963 de eerste stappen van Wim de Bie, Lieke van Bommel, Jan Fillekers, Maria Lindes, Celia Nufaar, Cees van Oyen en Martin Simonis op het pad van de kleinkunst van nabij volgen.

Cursisten kleinkunstcursus NRU.

Van links naar rechts:

Wim de Bie, Lieke van Bommel, Jan Fillekers, Maria Lindes, Cees van Oyen, Celia Nufaar en Martin Simonis.

De meeste van deze kandidaten hebben hun artistieke kwaliteiten al eerder tentoongespreid. Om er enkele te noemen: Simonis is lid van een duo, dat kans ziet met originele liedjes ver boven de middelmaat uit te komen; Wim de Bie heeft zich in Den Haag druk geijverd met het amateurtoneel en Celia Nufaar werkt regelmatig als omroepster voor de NCRV-radio.

Het is dus duidelijk dat de kwaliteiten aanwezig waren bij deze zeven. Dat is in de afgelopen twee jaren ook wel gebleken, want de kleinkunstcursus begon met veertien leerlingen, waarvan dit groepje is overgebleven. Hun leeftijden liggen ongeveer tussen de achttien en de vijfentwintig jaar.

Voor de NRU is de cabaret-cursus een serieuze aangelegenheid geweest; er werden veel en noodzakelijk vakken gegeven, als zingen, zang-voordracht, radio-technische zaken, spreeklessen, Franse, Italiaanse, Duitse en Engelse uitspraak en ademhalings- en ontspanningsoefeningen.

Van alle omroepen waren er vertegenwoordigers op de cursus, om op te treden als leraar. Voor de AVRO doceerde Alex de Haas (onder andere cabaret-geschiedenis), voor de VARA Jelle de Vries, voor de KRO Jan de Cler voor de NCRV Johan Bodegraven. Bij de studie werd gebruik gehaakt van het tekstmateriaal, waarover de omroep ruimschoots beschikt.

Alle zeven leerlingen werken nu overdag nog in de een of andere baan. Het cabaret, het zingen of het teksten schrijven is nog een hobby, waarschijnlijk tot de dag dat het eindexamen is geweest, want daarna hopen ze echt het vak in te duiken. Voor verschillende artiesten zal er werk zijn bij de radio, want daarvoor ziin ze eigenlijk opgeleid, al zullen de meesten hopen dat ze hun kennis ook voor de vaderlandse televisie ten nutte kunnen maken.

Alex de Haas en Cor Lemaire hebben het programma, waarmee de cursisten eindexamen doen, met hen ingestudeerd.Vóór deze uitvoering is er nog een officieel gebeuren: het uitreiken van de kleinkunst-diploma's.

De kleinkunstcursus van de NRU is een experiment geweest dat weliswaar geslaagd mag worden genoemd doch dat vooralsnog niet heeft geleid tot continuering van de opleiding op dit gebied, evenmin als de omroepen de hoorspelcursus hebben voortgezet.

(Celia Nufaar volgde de kleinkunstcursus destijds onder de naam Celia Plomp.)

Bronnen:

Leidsch Dagblad (27-05-1964)

Parool, Het (07-05-1963 en 31-05-1963)

Tijd De Maasbode, De (31-05-1963)

Volkskrant, De (04-06-1963)

Waarheid, De (31-05-1963)