Index Plus / De hoorspelkern van de Nederlandse Radio Unie

De hoorspelkern van de Nederlandse Radio Unie

Voorgeschiedenis

Op 3 oktober 1944 begon Radio Herrijzend Nederland met uitzendingen vanuit Eindhoven, na de bevrijding van het Westen des lands verhuisde de omroep naar Hilversum. De omroep beschikte over een bescheiden hoorspelkern. Op 20 januari 1946 staakte Radio Herrijzend Nederland de uitzendingen.

Vanaf 20 januari 1946 tot en met 15 februari 1947 was Radio Nederland in den Overgangstijd verantwoordelijk voor de uitzendingen, maar de programma's werden voor het grootste deel geproduceerd door de oude omroepverenigingen. De engagementen van acteurs en actrices in dienst van de hoorspelkern van Radio Herrijzend Nederland werden door Radio Nederland in den Overgangstijd overgenomen. De AVRO, KRO, VARA en de VPRO zonden als vanouds weer hoorspelen uit. De VPRO ten gevolge van de beperkte zendtijd minder frequent dan de grote omroepen.

Nederlandse Radio Unie

Toen op 10 februari 1947 de Nederlandse Radio Unie (NRU) werd opgericht en op 16 februari 1947 begon met uitzenden verkeerden de omroepverenigingen, niet in juichstemming. Voor de Hilversumse omroepleiders had het in de pas lopen in een gemeenschappelijk verband als een Nederlandse Radio Unie weinig aanlokkelijks. De NRU zag men aanvankelijk als een keurslijf, dat men wel weer van zich af zou schudden. Dat is niet gebeurd. Het bleek, dat het samengaan in technisch, materieel en financieel opzicht onmiskenbare voordelen te bieden had.

De NRU betekende onder andere de creatie van een aantal voortreffelijke orkesten, van koren en van een hoorspelkern (die voor het taaie probleem van gebrek aan acteurs en actrices tijdelijk een oplossing bracht). De engagementen van acteurs en actrices in dienst van de hoorspelkern van Radio Nederland in den Overgangstijd werden door de NRU overgenomen.

Illustratie uit een radiogids.

Nog één keer thuis…

Uitgezonden op donderdag 30 december 1948.

Op 10 oktober 1947 bracht de hoorspelkern het eerste hoorspel van de NCRV voor de microfoon. De directie van de NCRV was van mening dat een belangrijk onderdeel van de programmering niet langer genegeerd kon worden.

In de hoogtijdagen van de hoorspelkern bestond het gezelschap uit zo'n 40 leden. De NRU organiseerde drie cursussen waarbij de kandidaten werden opgeleid tot hoorspelacteurs en -actrices, want spelen in een hoorspel is een speciale discipline. De NRU maakte ook gebruik van acteurs en actrices van buitenaf om gastrollen voor hun rekening te nemen.

Volgens de reglementen van de Programma Coördinatie Commissie van de NRU mochten de twee Hilversumse zenders niet gelijktijdig een hoorspel uitzenden, de hoorspelen mochten elkaar ook niet overlappen.

Op 29 mei 1969 is de NRU opgegaan in de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) en daamee ook de hoorspelkern. Per 1 juli 1986 werd de hoorspelkern opgeheven.

Illustratie uit een radiogids.

Tranen over Johannesburg

Uitgezonden op donderdag 5 oktober 1950.

Actrices in vaste dienst en met een tijdelijke aanstelling.
IJda Andrea
Ingrid van Benthem
Hetty Berger
Nina Bergsma
Nora Boerman
Wiesje Bouwmeester
Willy Brill
Els Buitendijk
Ina van Faassen
Joke Hagelen
Elly den Haring
Barbara Hoffmann
Péronne Hosang
Eva Janssen
Mien van Kerckhoven-Kling
Trudy Libosan
Corry van der Linden
Paula Majoor
Irene Poorter
Jetty Riecker
Hesje van Rijk
Dogi Rugani
Fé Sciarone
Nel Snel
Illustratie uit een radiogids.

's Levens spel

Uitgezonden op donderdag 2 november 1950.

Acteurs in vaste dienst en met een tijdelijke aanstelling.
Peter Aryans
Jan Borkus
Adolf Bouwmeester
Louis de Bree
Jos Brink
Harry Bronk
Paul Deen
Bert Dijkstra
Joop van der Donk
Jan van Ees
Piet Ekel
Alex Faassen jr.
Tonny Foletta
Thom Hakker
Wam Heskes
Maarten Kapteyn
Hans Karsenbarg
Constant van Kerckhoven
Kommer Kleijn
Chiel de Kruijf
Paul van der Lek
Sacco van der Made
Donald de Marcas
Rien van Noppen
Piet te Nuyl sr.
Huib Orizand
Erik Plooyer
Sylvain Poons
Willy Ruys
Dick van 't Sant
Flip van der Schalie
Dick Scheffer
Hans Simonis
Robert Sobels
Frans Somers
Jos van Turenhout
Hans Veerman
Bob Verstraete
Jo Vischer jr.
Jo Vischer sr.
Johan Wolder
Illustratie uit een radiogids.

Paul Vlaanderen en het Lawrence mysterie

Uitgezonden vanaf zondag 30 september 1956.