Havank

Op 19 februari 1904 werd Havank te Leeuwarden geboren.

Havank is een pseudoniem van Hendrikus Frederikus (Hans) van der Kallen.

Havank had al vroeg de ambitie schrijver te worden. Charles Nypels, de legendarische boekdrukker, raadde hem omstreeks 1932 aan zijn heil in Amsterdam te zoeken en daar contact te leggen met andere schrijvers en kunstenaars.

In Amsterdam schreef hij zijn eerste boek, Het mysterie van St. Eustache, dat hij in 1934 aanbood aan de Utrechtse uitgever Bruna, die het in eerste instantie terugzond maar in 1935, na het overlijden van zijn auteur Ivans (Jacob van Schevichaven), wel wilde uitgeven. Anton van Duinkerken deed hem het pseudoniem Havank aan de hand, naar analogie overigens van dat van Ivans. (H van K werd Havank).

Het was het begin van een lange samenwerking met Bruna voor wie hij dertig zeer populaire misdaadromans zou schrijven, meestal met als hoofdpersoon Charles C.M. Carlier alias De Schaduw. In de boeken tot en met 'Polka Mazurka' is Bruno Silvère nog de belangrijkste figuur, al wordt de rol van "De Schaduw" wel vrij snel groter.

De vroege romans lijken nog beïnvloed door Edgar Wallace. Voor Bruna vertaalde Havank ook een kleine veertig 'The Saint'-boeken van Leslie Charteris en andere misdaadromans, onder andere van R.A.J. Walling, E. Phillips Oppenheim, Raymond Chandler en Sydney Horler.

Alle romans en veel van zijn vertalingen werden als pockets in de Zwarte Beertjes-reeks van uitgeverij AW Bruna & Zn. uitgegeven met door Dick Bruna verzorgde omslagen. In grote oplagen: bij zijn overlijden werd het aantal verkochte boeken geschat op meer dan zes miljoen. Rond 1980 begon de belangstelling voor zijn werk te tanen.

Havank heeft een wat zwervend bestaan geleid. In Nederland woonde hij in verschillende plaatsen. Voor de oorlog al verbleef hij een tijdlang in Parijs. Vanuit Frankrijk zond hij in het voorjaar van 1940 zijn nieuwe roman "De Schaduw grijpt in" naar Bruna. De uitgever, beducht voor inbeslagname door de bezetter, schrapte elk anti-Duits element voordat het manuscript naar de drukker ging. In 1949 verscheen het boek voor het eerst in zijn oorspronkelijke opzet, maar in de Zwarte Beertjes-reeks herdrukte Bruna toch weer de "Deutschfreundliche" variant.

In 1942 wist Havank via Portugal te ontkomen naar Londen waar hij Cynthia Vickers (1907-1986) leerde kennen met wie hij in 1946 trouwde. Na een korte periode in Heemstede vertrok het paar naar Cagnes-sur-Mer. Later woonden ze nog op Palma de Mallorca. Het huwelijk liep slecht en Cynthia ging in 1955 definitief terug naar Londen. In 1957, na in een Utrechts ziekenhuis hersteld te zijn van een ongelukkige valpartij op Mallorca, vestigde Havank zich in Zuid-Engeland. Hij scheidde niet van Cynthia en zocht haar regelmatig op. Havank keerde in 1963 terug naar Leeuwarden waar hij een kamer betrok in het – later afgebroken – Hotel Amicitia, dat op enkele tientallen meters van zijn geboortehuis lag.

Havank overleed in zijn kamer in Amicitia in de late namiddag van 22 juni 1964. Op 26 juni werd hij begraven op de katholieke begraafplaats aan de Harlingerstraatweg. Zijn graf, dat lang zonder steen gebleven is, wordt nu beheerd door de Stichting Mateor, waarvan de donateurs jaarlijks rond zijn sterfdag in Leeuwarden bijeenkomen en hun geliefde schrijver een bescheiden bloemenhulde brengen.

Aan zijn geboortehuis aan de Wirdumerdijk 41, is een bronzen gedenkplaat aangebracht. Deze gedenkplaat is gemaakt door de Leeuwarder beeldhouwer Ben van der Geest. In de Reigerstraat, ook in Leeuwarden, herinnert een vignet van de Schaduw, naar ontwerp van Dick Bruna, aan de schrijver. In het door Havank veel bezochte Dekemastate in Jelsum staat een vitrine met een permanente expositie van Havanks boeken. Naar Havanks romanfiguur 'de Schaduw' werd in 1997 een literaire prijs vernoemd, de Schaduwprijs. Sinds maart 2009 is een portret van Havank opgenomen op een van de plafondplaten die de entree van het Leeuwarder stadhuis sieren.

Van een zestal romans is door de NCRV een hoorspelbewerking gemaakt. Onder het pseudoniem Danier verstript de Nederlandse tekenaar Daan Jippes de avonturen van De Schaduw. In 2006 is een eerste verhaal, Hoofden op hol in boekvorm verschenen. Dit album is in 2009 in Frankrijk uitgebracht als Casse-tête. In 2009 is een tweede stripalbum verschenen: De Schaduw op de Tast.

Havank is op 22 juni 1964 te Leeuwarden overleden.

Beschreven hoorspelen van Havank:

Circus Mikkenie

Deurwaarders delirium

Er klopt iets niet

Hoofden op hol

Menuet te middernacht

Zes Schaduwen in de sneeuw

Bron deels: Wikipedia.