Auteurs met biografie / Willem Elsschot

Willem Elsschot

Op 7 mei 1882 werd Willem Elsschot te Antwerpen geboren.

Elsschot studeerde in Antwerpen onder meer aan de Antwerpse gemeenteschool in de Van Maerlantstraat, het atheneum en het Hoger Handelsinstituut, maar maakte zijn studies aan het atheneum niet af. Op het atheneum kreeg hij onder andere les van Pol de Mont en kwam zijn liefde voor de literatuur tot bloei.

In zijn jeugd bezocht de kleine Alfons De Ridder tijdens de zomervakanties vaak zijn oom in het landelijke Blauberg. Hij ging er vooral graag wandelen in het gebied 'Helschot', tussen Blauberg en Veerle, en zou later zijn schrijversnaam aan deze plaats ontlenen.

De Ridder oefende verschillende beroepen uit; niet enkel in Antwerpen en Brussel maar ook in Parijs en Rotterdam. Vanaf 1912 werkte De Ridder voor het tijdschrift La Revue Continentale Illustrée, eigendom van zijn vriend Jules Valenpint, die model stond voor het personage Boorman in de roman Lijmen / Het Been, waarin La Revue Continentale is omgedoopt in "Algemeen Wereldtijdschrift voor Financiën, Handel, Nijverheid, Kunsten en Wetenschappen". Het echte tijdschrift ging tijdens de Eerste Wereldoorlog wegens de economische omstandigheden in België op de fles.

Gedurende de Eerste Wereldoorlog was hij secretaris van het Nationaal Comité voor Hulp en Voeding in Antwerpen. Na de oorlog stichtte hij zijn eigen reclamebureau dat hij tot aan zijn overlijden bleef besturen. Hij was gespecialiseerd in gedenkboeken van bedrijven en winkeliersverenigingen. Elsschot hield niet van de reclamewereld.

Vlak voor zijn dood in 1960 formuleerde hij het als volgt: "Niet alleen walg ik van de reclame, maar ook van de commercie in het algemeen. En ik heb Lijmen geschreven omdat ik er op een of andere manier van af moest komen. Ik moest wel reclame bedrijven, want van mijn pen heb ik nooit kunnen leven."

Willem Elsschot is op 31 mei 1960 te Antwerpen overleden.

Beschreven hoorspelen van Willem Elsschot:

Dwaallicht, Het

Kaas

Lijmen / Het been

Bron deels: Wikipedia.