Index acteurs / Wim Wama

Wim Wama

Op 16 november 1918 werd Wim Wama te Amsterdam geboren.

Wim Wama is een pseudoniem van Willem Anton van Wageningen.

Wama was één van de twee van het komisch duo De Wama's, samen met Dick de Maat. Zij leerden elkaar kennen in het leger na de mobilisatie in 1939. In 1940 besloten zij een duo te vormen en artiest te worden en sloten zich aan bij de Nederlandsche Kultuurkamer en konden zo in de oorlogsjaren zonder risico ervaring opdoen.

Na de oorlog gingen de Wama's verder als beroepsartiesten. "De bonte dinsdagavondtrein", waarin de Wama's af en toe optraden, zorgde voor landelijke bekendheid. Vanaf de jaren 60 verminderde de populariteit van variété en daarmee ook van de Wama's. In maart 1973 gingen de Wama's uit elkaar. Daarna werkte hij mee aan film-, radio-, televisie- en theaterproducties en was actief als stemacteur.

Wim Wama is op 12 juli 1986 te Zutphen overleden.

Een fragment uit: De Cock en het sombere naakt.

Wim Wama speelt Klaas de Boer.

Beschreven hoorspelen met Wim Wama:

Blindganger, De

Brekers, De

Cock en het sombere naakt, De

Hartzeer

In de greep van de angst

Taal, tekens en regels

Verdrongen verleden

Bron deels: Theaterencyclopedie.