Index acteurs / Henk Schaer

Henk Schaer

Op 31 mei 1902 werd Henk Schaer te Delft geboren.

Hij leerde het vak in de praktijk. Hij was aanvankelijk dilettant, maar werd in 1926 beroepsacteur, toen hij bij Het Schouwtooneel kwam. Hij maakte in 1928/1929 een tournee door Indië met zijn directeur Jan Musch en heeft daarna tot 1975 bij een groot aantal gezelschappen gespeeld.

Najaar 1946 werd Schaer benoemd tot hoorspelregisseur bij Radio Nederland, speciaal ten behoeve van de KRO, hij regisseerde slechts acht hoorspelen. Hij zag in het hoorspel een mogelijkheid van een nieuwe onafhankelijke dramatische kunst. Reeds voor de oorlog acteerde hij in verschillende hoorspelen voor de AVRO, KRO en de VARA.

In die tijd ontwaakte zijn belangstelling voor het medium microfoon. Hij hoopte een harmonische oplossing te vinden voor de "tegenstelling" kunst en techniek, waarbij zijn mening was, dat de techniek van objectiviteit tot subjectiviteit moet worden gebracht. Met andere woorden: de techniek moet "meespelen" in het hoorspelen, een stimulans zijn, bron van creative mogelijkheden.

Als voordrachtskunstenaar genoot hij ook bekendheid door zijn vertolkingen van "Elckerlyc", "Jeanne d'Arc au Bûcher" van Paul Claudel-Arthur Honegger, "Apocalyps" en "De Odyssee". Het was ook met een voordracht dat hij op 29 november 1951 zijn 25-jarig jubileum vierde.

Na zijn pensionering zette hij vele teksten op de band voor de Blindenbibliotheek en speelde nog enkele gastrollen bij Toneelgroep Theater. Van 1946 tot 1954 was hij leraar aan de Toneelschool Amsterdam.

Henk Schaer is op 14 februari 1982 te Arnhem overleden.

Een fragment uit: Zwaarden en ploegscharen.

Henk Schaer speelt Micha.

Beschreven hoorspelen met Henk Schaer:

Aziaat krijgt de Nobelprijs, Een

Dat was Amsterdam

Dodendans

Hamlet, prins van Denemarken

Lucifer

Napoleon Bonaparte contra Lazare Hoche

Onberaden wedder, De

Patriot, De

Volk in boeien

Zwaarden en ploegscharen

Bron deels: Theaterencyclopedie.