Home / Obscene fabels

Obscene fabels

De titel “Obscene Fabels” geeft aan dat het hier gaat om fantastische, bijna surrealistische vertellingen die zeer vrijmoedig met veel humor, afrekenen met een schrikwekkend moralisme ten aanzien van de seksualiteit en de repressie die hieruit voortvloeit.

Een repressie die zich uit door de mens te overladen met zonden: angst, schuld en schaamte. Die morele code maakt alles wat schoon is en goed, vuil en smerig, keert alles om en maakt dat het walgelijke spel der machten deel gaat uitmaken van de vaste waarden, namelijk de moraal. Het wonderlijke van deze zeer oude verhalen is dat ze zo fris en modern overkomen. Dit heeft vele redenen maar niet in het minst omdat de gebeurtenissen de grens van “het waarschijnlijke” zo ver overschrijden en ons, of we willen of niet, meevoeren naar gebieden die niet van deze wereld zijn, naar de wereld van de fantasie. Het eerste verhaal is hier een voorbeeld van.

Lucius en de ezel

Het gaat over een dichter, een macho, één die als het ware achter z’n pik aanloopt, steeds uit op nieuwe, nog grootsers prestaties. Hij komt terecht in het wonderland Tessalië waar de goden wonen, die zich regelmatig overgeven aan wonderlijke seksuele oprispingen.

Onze ambitieuze dichter wil naar goddelijk voorbeeld “vliegen” en verandert zich met dat doel in een witte arend. Door een toevalligheid echter transformeert hij zich in het beest dat bekend staat om zijn lange oren, maar wat minder geweten is, ook om z’n gigantische geslacht. Deze ezel, de macho bij uitstek gaat mu een ware lijdensweg tegemoet.

Dit verhaal werd geschreven door Lucius van Samosate (Syrië) die leefde van het jaar 125 tot 192 na onze tijdrekening. Hij reisde veel en verbleef lange tijd in Italië. Rabelais, Voltaire, Machiavelli en zoveel anderen kenden zijn werk, en loven hem de onnavolgbare satiricus. Het merendeel van de geschriften kennen wij via imitators. Deze versie van Dario Fo, getiteld “Lucius en de ezel” is er niet minder levendig om.

De Rebellen van Bologna

Het tweede verhaal “De Rebellen van Bologna” vindt zijn oorsprong bij een Italiaans kroniekschrijver uit de veertiende eeuw. Hij verhaalt over een zeer merkwaardige burgeropstand tegen de toenmalige gezant van de Paus in de stad Bologna. Dit gebeuren heeft nooit een plaats gekregen in de officiële geschiedschrijving. Waarom.. is maar al te duidelijk. Het is een verhaal dat genadeloos inhakt op de wetten van de welvoegelijkheid, het fatsoen, “de moraal”, en ragfijn de schijnheiligheid van de “deugdenleer” in het licht stelt.

De Poezemuis

De versie die hier verteld wordt stamt uit de dertiende eeuw en werd gevonden in de Provence. Het gaat over het eeuwige slachtoffer: “de misleide echtgenoot”, de papieren man. In al deze verhalen krijgt de wettige stro-echtgenoot genadeloos op z’n donder. Er wordt om hem gelachen en hij krijgt de kletsen.

Medewerkenden.

Jan Decleir

Aanvullende gegevens.

Nederlandse bewerking: Filip Van Luchene en Jan Decleir
Opname: Opname en remix Studio C.
Live opgenomen te Leuven Grote Aula.
Productiejaar: 1984
Speelduur: 2 uur en 16 minuten
Categorie: Overige
Deze productie is geen hoorspel, maar op verzoek aan de website toegevoegd.