Home / Max Havelaar

Max Havelaar

Versie van de AVRO.


Max Havelaar, of de koffi-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappy is een in 1860 gepubliceerde roman van Multatuli over een man die probeert te vechten tegen het corrupte regeringssysteem van Nederlands-Indië.


De politieke heerschappij over Indonesië was in het begin van de negentiende eeuw van de VOC overgegaan naar de Nederlandse regering. Om de winst te vergroten werd het Cultuurstelsel ingevoerd, een serie maatregelen die de planters in staat stelde waardevolle landbouwproducten te verbouwen, in plaats van alleen voedingsmiddelen zoals rijst.


Daarbij werd een belastingstelsel ingevoerd waarvan de ambtenaren volgens een commissiesysteem werden beloond. De combinatie van deze twee maatregelen veroorzaakte een wijdverbreide corruptie, die resulteerde in grote armoede en hongersnood onder de inheemse bevolking.Rolverdeling.

Jaap Spijkers Batavus Droogstoppel
Antonie Kamerling Max Havelaar
Arent-Jan Linde Ernest Stern
Isa Hoes Tine
René van Asten Verbruggen
Rein Edzard Raden Adipati
Bert Stegeman Duclari
Krijn ter Braak resident Slijmering
Peter Faber Multatuli


Aanvullende gegevens.

Auteur: Multatuli
pseudoniem van Eduard Douwes Dekker
Bewerking: Melissa Prins
Samenstelling en regie: Marlies Cordia
Omroep: AVRO
Uitzending: 15 mei 2010
Speelduur: 54 minuten
Categorie: Historisch
Alternatieve productie: De versie van de NCRV.


Informatie met betrekking tot de bron.

Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy, J. de Ruyter, Amsterdam 1860.Dit hoorspel is verkrijgbaar bij deHoorSpelFabriek, de lengte bedraagt 70 minuten.