Index acteurs / John Leddy

John Leddy

Op 12 januari 1930 werd Johannes Nicolaas (John) Leddy geboren.

 

Leddy was eerder werkzaam geweest als boekhouder en een studie telegrafie te hebben volbracht, studeerde hij in 1956 af aan de Amsterdamse Toneelschool.

 

Hij was verbonden aan tal van theatergezelschappen, waaronder het Rotterdams Toneel, Toneelgroep Ensemble (1958-1968), de Haagse Comedie, Sater, het Publiekstheater en de Theaterunie. Sinds de jaren vijftig was hij ook in tal van televisiefilms en -series te zien. Leddy was enige tijd verbonden aan het Koninklijk Conservatorium als docent spel.

 

 

Een fragment uit: In vertrouwen.

John Leddy speelt Bob Mooney.

 

 

 

Beschreven hoorspelen met John Leddy:

Aarde bestaat, De

Apollo XXI - De gesluierde planeet

 

Blauw en groen

Brief, De

 

Dertig jaren Of het leven van een dobbelaar

Deurwaarders delirium

Dit gesprek is zinloos

 

Eén-nul

En de maan scheen op Kylenamoe

Erezaak

 

Flora Tristan

 

Hooglied der liefde, Het

Huwelijksgift en huwelijkstrouw

 

Idioot, De

Ik, het volk in de bergen, De

In vertrouwen

Inspraak

Is er wat, Arnold?

 

Kannibalisme in Kabouterland

Karper, De

Kerstmis 1986

 

Leeuwendalers

Legende van Koning Arthur, De

 

Man in de tuin, De

Medea

Met de neus in de boter

 

Nijdassen, De

 

Odalisque

Oorlog en vrede

Op Texel is het lente

 

Partituur in decibels

Passagier, De

Pedro Páramo

Pelgrimage naar eb en vloed, Een

Piloot van niets, Een

Protest

 

Sander

Schijnheiligh

Schotschrift, Het

Slepende ziekte

Spoorloos

Stormvloed over Drechterland

Strijder en martelaar Túpac Amaru

 

Tafeltafreel

Thee bij de Keunings

Tussen twee vuren

 

Verzoeking van de heilige Antonius, De

Vincent van Gogh

 

Wie het wint mag het houden

 

Zestien jaren geleden of Moederliefde en kindertrouw

Zoon vindt vader of De dag dat Richard Tauber zong

 

 

 

Bron deels: Wikipedia.