Index acteurs / Ron Cornet

Ron Cornet

Op 2 december 1958 werd Ron Cornet te Antwerpen geboren.


Cornet is afgestudeerd aan de toneelafdeling van het Conservatorium in 1980, hij werd meteen aangenomen door het Fakkelteater te Antwerpen. Hier draaide hij gedurende een twaalftal jaar full time mee in een zeer gevarieerd jeugd- en avondrepertoire en regisseerde er verschillende producties.


Daarna bleef hij als acteur en regisseur bedrijvig bij diverse Vlaamse theaters en producenten. Als lid van het theatergezelschap Barre Weldaad vertolkte hij Ovidius in de "Ars Amatoria". Voor dit gezelschap regisseerde hij ook socio-culturele producties en recent de voorstelling Oedipus-Mankepootstekeblind. Cornet werktemee aanfilm-, radio- en televisieprodcties in België, Frankrijk en Nederland.Een fragment uit: Een dans met woorden.

Ron Cornet speelt de man.
Beschreven hoorspelen met Ron Cornet:

Bloedgeld


Celibaat


Dans met woorden, Een


Elckerlyc besmet

Ernie Wever


Inferno


Jan Arends I presume


Nachtverkeer


Onvoltooid verleden

Op glad ijs


Portret van de kunstenaar als een jongeman


Terugkeer van Oscar Wilde, De


Voorlopig vrij
Bron deels: BROS producties.