Hoorspelen.eu extra / Achtergrondinformatie / Het eerste hoorspel op de Nederlandse radio

Het eerste hoorspel op de Nederlandse radio

 
Oud VARA logo
Uit Voorwaarts: sociaal-democratisch dagblad.

Zaterdag 7 januari 1928.

Hedenavond zal de V.A.R.A. ter gelegenheid van het jubileum van den Centralen Transportarbeidersbond een radio-drama “Het ontslag” door C. de Dood uitzenden. Dit zal de eerste uitzending van een speciaal voor de radio geschreven drama zijn.

Voor deze proefneming heeft de V.A.R.A. in samenwerking met een troepje toneelspelers onder leiding van Jo Sternheim – met muzikale akoestische medewerking van Hugo de Groot – en de technische leiding van den Hilversumschen omroep, zich grote moeite getroost.

Met veel belangstelling wordt dan ook deze uitvoering tegemoet gezien, omdat, bij een gunstig resultaat inderdaad geheel nieuwe mogelijkheden voor den radio zich openen. Aan de V.A.R.A. en C. de Dood komt de eer toe, hiertoe het initiatief te hebben genomen, terwijl de Centralen Transportarbeidersbond zeker een woord van hulde toekomt, deze proefneming financieel mogelijk te hebben gemaakt.


Zelfs de directeur van de A.V.R.O., Willem Vogt, sprak in een recensie van “een primeur, een nieuw experiment voor de Nederlandsche microfoon.” Dat was nogal wat want Vogt stond begin 1928 werkelijk op voet van oorlog met de V.A.R.A. en hij zou in zijn verdere leven niets nalaten om zijn pionierschap op bijna elk omroepterrein te benadrukken.


Op 8 november 2009 werd een remake uitgezonden.
 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *