Hoorspelen.eu extra / Archief categorie "Achtergrondinformatie"

Klankbeeld veroorzaakt paniek

 
Barry Goldwater
Naar aanleiding van een reactie door Frank – (H)oordeel op “Goldwaters, nieuwe wereld” het onderstaande bericht uit de “De Tijd / De Maasbode” van 2 november 1964.
 
 
Een klankbeeld dat de KRO radio gisteravond uitzond heeft hier en daar de indruk gewekt dat de wereld plotseling in een oorlog was gestort. Het heette “Goldwaters, nieuwe wereld” en de bedoeling was om te waarschuwen tegen het fascistische streven van deze Amerikaanse kandidaat voor het presidentschap.

Enkele tientallen verontruste luisteraars, die niet wisten dat het niet “echt” was, hebben de KRO opgebeld. De KRO had dit verwacht, zo zei ons een lid van de persdienst, hoewel op zeer duidelijke wijze, in het programmablad en vóór de uitzendlng zelf, was bekend gemaakt dat niet de werkelijkheid maar fantasie ten gehore gebracht zo worden.

De KRO speelde het zo realistisch mogelijk. Om tien over half negen begon het programma met lichte muziek. Plotseling werd de muziek afgekapt en hoorde men: “Hier Is de radionieuwsdienst. President Goldwater heeft zojuist bekendgemaakt dat de verkiezingen van 1968 uitgesteld zullen worden tot vijf maanden na de feitelijke oorlogstoestand”.

Uit het gevolg bleek dat die oorlog te wijten was aan een actie van Goldwater. In het klankbeeld werden “reacties” uit Londen, Moskou en andere steden op de gang van zaken in Amerika verwerkt.

Luisteraars die het begin van de uitzending gemist hadden en niet in het bezit waren van een radiogids konden door de ernstige woorden van “regeringsleiders” in de war worden gebracht.

“Het is gebleken, dat opvallend veel mensen, ondanks de televisie, naar de radio luisterden” aldus de KRO.
 
 
Klikt u hier om het klankbeeld te beluisteren of te downloaden.
 

Slotzusters

 
Een bewonderenswaardig werkstuk heeft de reporter van de Italiaanse Radio Sergio Zaveli geleverd met zijn reportage-klankbeeld “Clausura” dat internationaal erkenning vond in de bekroning met de de Prix Italia 1958. Een documentaire van een wel zeer bijzonder gehalte, van een diepe menselijkheid.

Omslag KRO-gids Slotzusters

Met de microfoon ging hij naar het Karmelietessen klooster aan de rand van de stad Bologna, om te trachten één dag uit het verborgen leven van de zusters vast te leggen, en als iemand, die alle vooroordelen uit de wereld over dit kloosterleven met zich meedraagt, met hen van gedachten te wisselen over eeuwigheidswaarden, kloosterroepingen en een aan God gewijd leven achter getraliede vensters.

Klikt u hier voor aanvullende informatie over deze indrukwekkende documentaire.
 

Moordbrigade Stockholm

 
Polis i Norge
Vanaf 1 oktober 1975 zond de VARA een 31-delige hoorspelserie uit naar de Sjöwall en Wahlöö-boeken van de auteurs Maj Sjöwall en Per Wahlöö onder de titel Moordbrigade Stockholm. De regisseur van deze realistische misdaadserie was Ad Löbler.

Sjöwall en Wahlöö is de naam waaronder het Zweedse schrijversechtpaar Maj Sjöwall en Per Wahlöö tussen 1965 en 1975 tien maatschappijkritische misdaadromans publiceerde. De serie vormde een breuk met traditionele detectives, omdat voor het eerst het genre gebruikt werd om het functioneren van de politie en de maatschappij aan de orde te stellen.

In de hoorspelserie speelt Jan Borkus de rol van Martin Beck, inspecteur en later commissaris bij de Zweedse rijksmoordbrigade. Beck is een nuchtere antiheld: hij doet zijn werk en ondergaat lijdzaam de beslissingen van hogergeplaatsten, zonder zich er echter al te veel van aan te trekken.

Klikt u hier voor aanvullende informatie over deze prachtige serie.
 

Het eerste stereofonische hoorspel

 
Twee radiotoestellen
6 januari 1960

Er staat de radioluisteraars vanavond een bijzondere uitzending te wachten. Van 22.40 tot 23.30 uur brengen AVRO en KRO gezamenlijk voor de eerste maal een stereofonisch hoorspel. De geluiden die erin voorkomen klinken zeer natuurgetrouw: we krijgen onder andere een vechtpartij te horen, waarbij de illusie gewekt wordt, dat we er persoonlijk bij aanwezig zijn. Wanneer eenmaal een man met een plof op de vloer terecht komt, kunnen de luisteraars in de huiskamer bepalen in welke hoek dit gebeurt.
 
Klikt u hier en lees verder.
 

Het eerste hoorspel op de Nederlandse radio

 

Uit Voorwaarts: sociaal-democratisch dagblad.

Zaterdag 7 januari 1928.

Hedenavond zal de V.A.R.A. ter gelegenheid van het jubileum van den Centralen Transportarbeidersbond een radio-drama “Het ontslag” door C. de Dood uitzenden. Dit zal de eerste uitzending van een speciaal voor de radio geschreven drama zijn.

Voor deze proefneming heeft de V.A.R.A. in samenwerking met een troepje toneelspelers onder leiding van Jo Sternheim – met muzikale akoestische medewerking van Hugo de Groot – en de technische leiding van den Hilversumschen omroep, zich grote moeite getroost.

Met veel belangstelling wordt dan ook deze uitvoering tegemoet gezien, omdat, bij een gunstig resultaat inderdaad geheel nieuwe mogelijkheden voor den radio zich openen. Aan de V.A.R.A. en C. de Dood komt de eer toe, hiertoe het initiatief te hebben genomen, terwijl de Centralen Transportarbeidersbond zeker een woord van hulde toekomt, deze proefneming financieel mogelijk te hebben gemaakt.


Zelfs de directeur van de A.V.R.O., Willem Vogt, sprak in een recensie van “een primeur, een nieuw experiment voor de Nederlandsche microfoon.” Dat was nogal wat want Vogt stond begin 1928 werkelijk op voet van oorlog met de V.A.R.A. en hij zou in zijn verdere leven niets nalaten om zijn pionierschap op bijna elk omroepterrein te benadrukken.


Op 8 november 2009 werd een remake uitgezonden.
 

Archivering door Beeld en Geluid

 

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid huist in een groot en kleurrijk gebouw aan de ingang van het Mediapark in Hilversum. In het gebouw zitten enorme depots met daarin het audiovisuele verleden van Nederland en een veelgeroemde ‘Experience’, een interactieve mediatentoonstelling. Het gebouw is voor het publiek geopend sinds 2 december 2006. Een succesverhaal.

Maar er is ook kritiek op het functioneren van dit prachtige instituut. Is het instituut ook zo succesvol als het gaat om haar archiverende taak? Hoe selecteert het instituut uit het aangeboden materiaal? Waarom wordt er audiovisueel materiaal vernietigd?

Beluister een reportage van de VARA en VPRO uitgezonden op 7 maart 2009.
 

 
Schokkend dat duizenden dragers, waaronder opnamen van hoorspelen, als chemisch afval zijn afgevoerd. Deze reportage staat nogmaals online om een ieder die betrokken is bij de archivering van audiovisueel materiaal scherp te houden.
 
Bron: Argos.
 

Een ziekte: de speurtocht naar alle hoorspelen

 
Man met vergrootglas
Een interview door Brord Ruigrok met Herman Van Cauwenberghe, onder andere de drijvende kracht achter de website “Project Hilversum” en de titelcatalogus op Hoorspelen.eu. Misschien krijgt u een antwoord op de vraag of de speurtocht naar alle hoorspelen al dan niet een ziekte is…
 

 
 
Bron: Aether van 9 april 2008.